"Edukacja dla bezpieczeństwa – bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w ruchu drogowym”

Drukuj
Opublikowano: 13 marca 2014
Wpisany przez: Romuald Florczak

11 marca 2014r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Opolu, w ramach Opolskiej Kampanii Edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, odbyła się zorganizowana wspólnie przez Kuratorium Oświaty i WORD konferencja pn. „EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA – BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W RUCHU DROGOWYM”.

Konferencję otworzyła Halina Bilik - Opolski Kurator Oświaty, która przypominając główne cele kampanii edukacyjnej, zwróciła również uwagę na rolę nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania komunikacyjnego w procesie budowania bezpiecznych postaw dzieci i młodzieży jako uczestników ruchu drogowego.

Następnie, Włodzimierz Twardowski, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ruchu Drogowego w Opolu przybliżył uczestnikom konferencji obecnie obowiązujące zasady szkolenia i egzaminowania kierowców. Z kolei Sekretarz Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Henryk Dojka, Prezes opolskiego oddziału Polskiego Związku Motorowego, Marek Pańka i podinsp. Maciej Milewski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w swoich wystąpieniach przedstawili główne założenia Opolskiego Wojewódzkiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Bozenna Chlabicz, Redaktor Naczelna Portalu Edukacyjnego Wychowanie Komunikacyjne omawiając założenia programowe prowadzonego portalu, zwróciła też uwagę uczestników konferencji na sposoby wykorzystania zgromadzonych zasobów oraz potrzebę włączenia nowoczesnych technologii w edukację dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Pierwszą część konferencji zakończyła Beata Soczawa, nauczyciel - metodyk Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, która w swoim wystąpieniu zaproponowała autorski scenariusz przeprowadzania lekcji edukacji dla bezpieczeństwa z uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W części drugiej, oprócz warsztatów, które przeprowadził podinsp. Maciej Milewski w ramach Akademii Bezpiecznego Młodego Kierowcy, uczestnicy mieli okazję spróbować swoich sił na symulatorach jazdy, imitujących m.in. skuteczność stosowania pasów w zdarzeniach drogowych, zachowanie się pojazdu podczas poślizgu, czy reakcje kierowcy będącego pod wpływem alkoholu lub innych używek.

W konferencji wzięło udział ponad stu dyrektorów i nauczycieli szkół województwa opolskiego.
Wszyscy uczestnicy otrzymali bezpłatne materiały edukacyjne.

W załączeniu materiały pokonferecyjne.

konf cz 1 konf cz 2