Terminy Turniejów BRD

Drukuj
Opublikowano: 28 marca 2014
Wpisany przez: Romuald Florczak

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej, Polskim Związkiem Motorowym, Komendą Główną Policji, Ministerstwem Infrastruktury, Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, oraz Krajowym Stowarzyszeniem Dyrektorów WORD w sprawie organizacji:

  1. XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym - dla uczniów  szkół podstawowych i gimnazjów 2014.
  2. XVIII Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów  szkół ponadgimnazjalnych 2014.

zostały ustalone terminy przeprowadzenia eliminacji i finałów  wojewódzkich ww. Turniejów w 2014 r.

1. Dla  Turniejów Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym - uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych:

2. Dla Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego  szkół ponadgimnazjalnych:

3. Dla Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół specjalnych i specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych:

Więcej informacji na stronie: http://www.pzmot.opole.pl

W załączeniu:
    
1. Regulamin Turnieju BwRD uczniów szkół podstawowych
2. Regulamin Turnieju BwRD uczniów szkół gimnazjalnych
3. Regulamin Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego szkół ponadgimnazjalnych
4. Test z historii motoryzacji