Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Spotkanie w ramach Opolskiej Kampanii Edukacyjnej związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym – Olesno 15 maja 2014 r.

Drukuj
Opublikowano: 20 maja 2014
Wpisany przez: Marek Wąsowski

brd olesno 815 maja br. w Zespole Szkół w Oleśnie  spotkali się uczestnicy Opolskiej Kampanii Edukacyjnej związanej z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym oraz reagowaniem na niewłaściwe zachowania kierujących pojazdami. Spotkanie odbyło się z udziałem wicestarosty oleskiego Stanisława Belki, a wzięli w nim udział dyrektorzy, nauczyciele oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego powiatu.
Po powitaniu uczestników spotkania  przez dyrektora placówki, Marka Leśniaka, Henryk Dojka Sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przedstawił cele Kampanii oraz plan spotkania. Natomiast Dominik Grabowski, instruktor nauki jazdy z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu omówił zagadnienia związane z  doskonaleniem umiejętności prowadzących pojazdy w ramach Akademii Bezpiecznego Młodego Kierowcy – inicjatywy WORD pozwalającej wszystkim chętnym na doskonalenie umiejętności w zakresie kierowania pojazdami mechanicznymi.

Następnie podinsp. Maciej Milewski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu przedstawił mapę wypadków drogowych na Opolszczyźnie, zwrócił uwagę na najczęstsze przyczyny ich powstawania, a także omówił działania Policji w zakresie profilaktyki, przeciwdziałania tragicznym następstwom zdarzeń drogowych z udziałem młodych kierowców. Swoje wystąpienie ilustrował odpowiednimi wykresami oraz filmami pokazującymi zachowania nieodpowiedzialnych kierowców na drodze. Końcowym akcentem tej części spotkania była dyskusja z młodzieżą na temat swoistego katalogu zachowań młodego kierowcy i wypracowanie „dekalogu młodego kierowcy”. Fragmentem ilustrującym omawiane zagadnienia była prezentacja zdarzeń drogowych w Powiecie przygotowana przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie. W drugiej części spotkania uczniowie posiadający prawo jazdy mogli sprawdzić zachowanie pojazdu wyposażonego w troleje na specjalnie urządzonym placu do jazdy, a wszyscy chętni mogli spróbować jak zachowuje się człowiek po spożyciu nawet najmniejszej dawki alkoholu -rolę symulatora pełniły tutaj alko gogle (okulary imitujące efekty zachowania się człowieka po spożyciu alkoholu).

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014