Podsumowanie Opolskiej Kampanii Edukacyjnej „Przyhamuj, życie przed Tobą”

Drukuj
Opublikowano: 06 czerwca 2014
Wpisany przez: Marek Wąsowski

podsumowanie brd 2014 195 czerwca 2014 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Opolu odbyło się podsumowanie Opolskiej Kampanii Edukacyjnej „Przyhamuj, życie przed Tobą”.  W spotkaniu uczestniczyło ponad 130 uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z terenu Opola i powiatu opolskiego oraz wojewoda opolski Ryszard Wilczyński, Opolski Kurator Oświaty Halina Bilik, Opolski Wicekurator Oświaty Rafał Rippel, przedstawiciele władz oświatowych, a także przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej i pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

W pierwszej części spotkania odbyła się konferencja prasowa Opolskiego Kuratora Oświaty z udziałem Wicemarszałka Województwa Opolskiego Tomasza Kostusia, dyrektora WORD Edwarda Kindera i przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu Macieja Milewskiego, która dotyczyła samej Kampanii oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.


W trakcie spotkania Opolski Kurator Oświaty wręczył również Publicznej Szkole Podstawowej w Popielowie oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie Certyfikat Bezpiecznej Szkoły, który otrzymują placówki dbające w wyróżniający sposób o bezpieczeństwo swoich uczniów.

Uczestnicy spotkania w opolskim WORD wzięli udział w wykładach dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzonych przez Macieja Milewskiego z KWP w Opolu oraz Henryka Dojkę i Damiana Grabowskiego z WORD w Opolu, a następnie mogli spróbować swoich sił w konkursach: udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, jazdy na czas w alko-goglach, a także wziąć udział w treningu na symulatorze zderzeń pod okiem instruktorów WORD.

W ramach Kampanii zorganizowano 16 spotkań we wszystkich powiatach województwa opolskiego, w których uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, a także przedstawiciele władz powiatów - ogółem ponad 5 tysięcy uczestników.

Ponadto w ramach Kampanii zorganizowano 11 marca 2014 roku w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Opolu, konferencję dla nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa pt. „edukacja dla bezpieczeństwa – bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w ruchu drogowym”.

Szczególnym akcentem tegorocznej kampanii będzie kolejna edycja warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, która odbędzie się 18 czerwca 2014 roku w Opolu – Grudzicach.

Choć Opolska Kampania Edukacyjna zakończy się formalnie w czerwcu tego roku, to cele Programu „Przyhamuj, życie przed Tobą” będą kontynuowane w kolejnych latach, a o ich formule będziemy na bieżąco informować.