Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Podsumowanie II edycji Opolskiej Kampanii Edukacyjnej „Przyhamuj, życie przed Tobą”

Drukuj
Opublikowano: 16 czerwca 2015
Wpisany przez: Marek Wąsowski

zajawka12 czerwca 2015 r. w Publicznym Gimnazjum w Białej odbyło się podsumowanie II edycji Opolskiej Kampanii Edukacyjnej „Przyhamuj, życie przed Tobą”.  W spotkaniu uczestniczyli uczniowie oraz nauczyciele gimnazjów powiatu prudnickiego, Opolski Kurator Oświaty Halina Bilik, Opolski Wicekurator Oświaty Rafał Rippel, przedstawiciele władz oświatowych i samorządowych, a także przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej i pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. 

 W trakcie spotkania Opolski Kurator Oświaty wręczył również Zespołowi Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu, Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Brzegu, I Liceum Ogólnokształcącemu im. J. Iwaszkiewicza w Namysłowie, Zespołowi Szkół  nr 1 z Oddziałami Sportowymi  w Brzegu - Certyfikat Bezpiecznej Szkoły, który otrzymują placówki dbające w wyróżniający sposób o szeroko rozumiane bezpieczeństwo swoich uczniów.

Uczestnicy spotkania w Białej wzięli udział w wykładach dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzonych przez Macieja Milewskiego z KWP w Opolu oraz Dominika Grabowskiego z WORD w Opolu.

 W drugiej części spotkania uczestnicy wzięli udział w pokazie akcji ratowniczej przeprowadzonej przez strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, warsztatach pierwszej pomocy, a także w treningu na symulatorze zderzeń. W ramach podsumowania kampanii odbył się również konkurs wiedzy z zakresu ruchu drogowego, w trakcie którego uczestnicy rozwiązywali test pisemny oraz brali udział w konkurencjach praktycznych: jeździe precyzyjnej motorowerem i rowerowym torze przeszkód. Pokazy oraz konkurs odbywały się na terenie miasteczka ruchu drogowego PG w Białej. 

 W ramach Kampanii zorganizowano 12 spotkań we wszystkich powiatach województwa opolskiego, w których uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy gimnazjów, a także przedstawiciele władz samorządowych - ogółem ponad 1500 uczestników. W trakcie spotkań odbywały się pokazy filmów i prezentacji, zajęcia z ekspertami, warsztaty z doskonalenia techniki jazdy i konkursy z nagrodami. W ramach tegorocznej edycji „Przyhamuj, życie przed Tobą” ogłoszono również konkurs na kampanię społeczną.

Ponadto, w ramach Kampanii, w dniu 16 czerwca 2015 r. na terenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, przy ul. Budowlanych odbędą się warsztaty pierwszej pomocy medycznej dla uczniów szkół gimnazjów.

 Choć Opolska Kampania Edukacyjna zakończy się formalnie w czerwcu tego roku, to cele Programu „Przyhamuj, życie przed Tobą” będą kontynuowane w kolejnych latach, a o ich formule będziemy na bieżąco informować.

 Organizatorzy Kampanii w roku szkolnym 2014/2015:  

  • Kuratorium Oświaty w Opolu,
  • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu,
  • Komenda Wojewódzka Policji w Opolu,
  • Opolski oddział Polskiego Związku Motorowego.

We współpracy z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014