Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Inauguracja III edycji Opolskiej Kampanii Edukacyjnej – „Przyhamuj – życie przed Tobą!"

Drukuj
Opublikowano: 21 października 2015
Wpisany przez: Rafał Rippel

23 października 2015 r. w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu odbędzie się spotkanie inaugurujące III edycję Opolskiej Kampanii Edukacyjnej „Przyhamuj, życie przed Tobą”, która w roku szkolnym 2015/2016 skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Opolska Kampania Edukacyjna pod hasłem „Przyhamuj, życie przed Tobą” to cykl działań zapoczątkowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014. Celem kampanii jest uświadomienie zagrożeń wynikających z kierowania pojazdami mechanicznymi, uwrażliwienie na sytuacje kryzysowe występujące w ruchu drogowym oraz wykształcenie pożądanych reakcji na niewłaściwe zachowania kierowców, zwłaszcza w kontekście prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.

Partnerami w realizacji tego programu są: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu, Polski Związek Motorowy w Opolu. Kampania została pomyślana jako cykl spotkań z młodzieżą we wszystkich miastach powiatowych województwa opolskiego.

Harmonogram spotkań 2015/2016

 

 

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014