Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Inauguracja III edycji Opolskiej Kampanii Edukacyjnej – „Przyhamuj – życie przed Tobą!”

Drukuj
Opublikowano: 23 października 2015
Wpisany przez: Marek Wąsowski

23 października 2015 r. w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu odbyło się spotkanie inaugurujące III edycję Opolskiej Kampanii edukacyjnej „Przyhamuj, życie przed Tobą”, która w roku szkolnym 2015/2016 skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Opolska Kampania Edukacyjna pod hasłem „Przyhamuj, życie przed Tobą” to cykl działań zapoczątkowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014. Celem kampanii jest uświadomienie zagrożeń wynikających z kierowania pojazdami mechanicznymi, uwrażliwienie na sytuacje kryzysowe występujące w ruchu drogowym oraz wykształcenie pożądanych reakcji na niewłaściwe zachowania kierowców, zwłaszcza w kontekście prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.

Partnerami w realizacji tego programu są: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu, Polski Związek Motorowy w Opolu. Kampania została pomyślana jako cykl spotkań z młodzieżą we wszystkich miastach powiatowych województwa opolskiego.

W spotkaniu inaugurującym Kampanię udział wzięli: Ryszard Wilczyński – Wojewoda Opolski, Halina Bilik – Opolski Kurator Oświaty, Rafał Rippel – Opolski Wicekurator Oświaty, Tomasz Kostuś – Wicemarszałek Województwa Opolskiego i Przewodniczący Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Barbara Kamińska – Doradca Marszałka Województwa Opolskiego, Edward Kinder - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu, Marek Pańka - Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Opolu, bryg. Witold Trojnar, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Bronisława Ogonowski - Kierownik Referatu Wspomagania i Strategii Edukacyjnej Wydziału Oświaty UM Opola oraz uczniowie i nauczyciele opolskich szkół ponadgimnazjalnych.

W pierwszej części spotkania zgromadzeni wysłuchali wykładów: Macieja Milewskiego z Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Henryka Dojki – Sekretarza Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Marka Twaroga z Fundacji „Opolska Jazda”.

W części drugiej spotkania uczniowie mogli obserwować symulację zdarzenia drogowego i działań ratowniczych prowadzonych przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu pod kierunkiem Mirosława Śliwińskiego oraz pracę policjantów przy zabezpieczaniu miejsca zdarzenia. W trakcie pokazu można było zobaczyć sprzęt używany przez strażaków do ratowania poszkodowanych w wypadkach drogowych i specjalistyczny wóz policyjny do zabezpieczania zdarzeń drogowych, a wszyscy chętni uczniowie mogli przekonać się, w kontrolowanych warunkach, czego doświadcza uczestnik dachowania samochodu.

Kolejne spotkanie w ramach III edycji Kampanii „Przyhamuj – życie przed Tobą!”, dla uczniów powiatu prudnickiego, odbędzie się 13 listopada 2015r. w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku.


Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014