Spotkanie w ramach Opolskiej Kampanii Edukacyjnej - „Przyhamuj, życie przed Tobą” – Głubczyce, 11 marca 2016 r.

Drukuj
Opublikowano: 14 marca 2016
Wpisany przez: Marek Wąsowski

11 marca 2016 r. w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach odbyło się spotkanie w ramach III edycji Opolskiej Kampanii Edukacyjnej „Przyhamuj, życie przed Tobą”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele reprezentujący szkoły ponadgimnazjalne powiatu głubczyckiego.

Po powitaniu uczestników przez Dyrektora Szkoły, głos zabrał Rafał Rippel - Opolski Wicekurator Oświaty, który przedstawił główne cele i znaczenie prowadzonej kampanii. Następnie Henryk Dojka – sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przestawił działalność WRBRD na rzecz podniesienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Kolejny z prelegentów, podinspektor Maciej Milewski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, omówił mapę wypadków drogowych na Opolszczyźnie, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu głubczyckiego, zwrócił uwagę na najczęstsze przyczyny ich powstawania, a także scharakteryzował działania Policji w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania tragicznym następstwom zdarzeń drogowych z udziałem młodych uczestników ruchu drogowego. Z kolei Dominik Grabowski, instruktor i egzaminator z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu, zapoznał uczestników z zasadami uzyskiwania uprawnień do prowadzenia samochodu, a także zwrócił uwagę na zasady przygotowania kierowcy oraz samochodu do jazdy. Na zakończenie części pierwszej spotkania reprezentacje szkół rywalizowały w konkursie wiedzy o ruchu drogowym, którego uczestnicy otrzymali kamizelki odblaskowe, które wręczył Marek Sałacki – dyrektor ds. szkoleń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu

W drugiej części spotkania młodzież mogła uczestniczyć w zajęciach na symulatorze zderzeń i symulatorze dachowania.

Kolejne spotkanie w ramach III edycji Kampanii „Przyhamuj – życie przed Tobą!”, dla uczniów powiatu nyskiego, odbędzie się 8 kwietnia 2016r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie.