Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Inauguracja IV edycji Opolskiej Kampanii Edukacyjnej – „Przyhamuj – życie przed Tobą!”

Drukuj
Opublikowano: 25 listopada 2016
Wpisany przez: Robert Gwóźdź

18 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nysie odbyło się spotkanie inaugurujące IV edycję Opolskiej Kampanii Edukacyjnej „Przyhamuj- życie przed Tobą”, która w roku szkolnym 2016/2017 skierowana jest po raz kolejny do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Opolska Kampania Edukacyjna pod hasłem „Przyhamuj, życie przed Tobą” to cykl działań zapoczątkowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014. Celem kampanii jest uświadomienie zagrożeń wynikających z kierowania pojazdami mechanicznymi, uwrażliwienie na sytuacje kryzysowe występujące w ruchu drogowym oraz wykształcenie pożądanych reakcji na niewłaściwe zachowania kierowców, zwłaszcza w kontekście prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.

Partnerami w realizacji tego programu są: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu, Polski Związek Motorowy w Opolu oraz Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Kampania została pomyślana jako cykl spotkań z młodzieżą we wszystkich miastach powiatowych województwa opolskiego.

W spotkaniu inaugurującym Kampanię udział wzięli: Rajmund Miller - Poseł na Sejm RP, Artur Zapała – Opolski Wicekurator Oświaty, Marek Pańka - Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego, Henryk Dojka - Sekretarz Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Piotr Woźniak – Wicestarosta Powiatu Nyskiego oraz przedstawiciele WORD w Opolu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Wojewody Opolskiego, Komendy Powiatowej Policji w Nysie i Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego PWSZ w Nysie, delegacje uczniów i opiekunów ze wszystkich szkół Powiatu Nyskiego.

W pierwszej części spotkania zgromadzeni wysłuchali wykładów: Macieja Milewskiego z Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu pt. „Bezpieczeństwo młodego kierowcy w ruchu drogowym”, Marcina Żurka z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu na temat „Wybrane zagadnienia techniki kierowania samochodem – ich wpływ na bezpieczeństwo kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego” oraz Marka Pańki, który przedstawił wykład „ZŁOTE ZASADY FIA – Chcę być bezpieczny”.

W drugiej części spotkania na dziedzińcu szkolnym odbyły się pokazy przygotowane przez WORD w Opolu. Uczniowie mogli przekonać się na symulatorze zderzeń i dachowania jak zachowuje się ciało kierowcy w czasie wypadku drogowego, a przez to uzmysłowić sobie konsekwencje wynikające z brawury i niezachowania obowiązujących w ruchu drogowym przepisów.

Kolejne spotkanie w ramach IV edycji Kampanii „Przyhamuj – życie przed Tobą!”, odbędzie się 25 listopada 2016 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach.

Harmonogram spotkań „Przyhamuj-życie przed tobą” 2016/2017

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014