Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Komunikat WIOŚ 5/PI/2015 z 06.11.2015

Drukuj
Opublikowano: 06 listopada 2015
Wpisany przez: Romuald Florczak

Przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w dniu 05.11.2015 r., na terenie strefy opolskiej województwa opolskiego stwierdzono przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10.

Na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Zdzieszowicach przy ul. Piastów (OpZdze2a), zarejestrowano następujące 24-godzinne stężenie pyłu zawieszonego PM10: - Zdzieszowice – 210 mikrogramów/m3

Ze względu na wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10 rejestrowane na stacjach monitoringu jakości powietrza WIOŚ w Opolu, oraz niekorzystne warunki meteorologiczne, istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego ustanowionego dla tego zanieczyszczenia.

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki pyłu zawieszonego PM10, a także prognozy meteorologiczne, przewiduje się utrzymanie podobnych warunków przez najbliższe 24 godziny. Przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (tj. 200 mikrogramów/m3) może się wiązać z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych, głównie w przypadku osób z niewydolnością układu oddechowego oraz układu krążenia, a w szczególności w przypadku dzieci i osób starszych.

Do pobrania komunikat w formacie PDF.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014