Opolski Przegląd Musztry klas o profilu mundurowym

Drukuj
Opublikowano: 12 lutego 2015
Wpisany przez: Romuald Florczak

Szanowni Państw,
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych

Serdecznie zachęcam Państwa Dyrektorów do udziału w

 OPOLSKIM PRZEGLĄDZIE MUSZTRY
klas o profilu mundurowy

W roku szkolnym 2014/2015 przegląd odbędzie się po raz pierwszy na terenie naszego województwa. Ogólnopolskie przeglądy realizowane w latach poprzednich cieszyły się dużą popularnością wśród młodzieży i zasadne wydaje, aby również na terenie naszego województwa stał się imprezą cykliczną.

Obecnie w województwie opolskim, w trzynastu szkołach ponadgimnazjalnych funkcjonują 43 klasy o tzw. profilu mundurowym.               

Zwycięska drużyna, będzie  reprezentować Opolszczyznę na III Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych, który odbędzie się w dniach 6 – 7 czerwca 2015 r. w Tarnowie.

Organizatorem Przeglądu, który odbędzie się w Zespole Szkół w Tułowicach w dniu 27 marca 2015 r. jest Opolski Kurator Oświaty we współpracy   z 10. Opolską Brygadą Logistyczną, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Opolu i Dyrekcją Zespołu Szkół w Tułowicach.

Opiekę merytoryczną nad organizacją ogólnopolskiego przedsięwzięcia przyjął Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności  Ministerstwa Obrony Narodowej.

Celem przeglądu jest popularyzacja klas, jako oferty edukacyjnej szkół, integracja młodzieży, prezentacja poziomu wyszkolenia młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
 

                                                                                                      Z poważeniem 

                                                                                             Opolski Kurator Oświaty
                                                                                                        Halina Bilik

 

Informator