Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

„Kierunkowe zainteresowania uczniów przez pryzmat edukacji dla bezpieczeństwa”

Drukuj
Opublikowano: 31 października 2016
Wpisany przez: Romuald Florczak

W dniu 28 października br. w auli Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu odbyła się cykliczna konferencja Edukacji dla Bezpieczeństwa, której organizatorem był Opolski Kurator Oświaty.

Celem konferencji było nadanie stosownej rangi zagadnieniom dotyczącym realizacji podstawy programowej Edukacji dla Bezpieczeństwa oraz poszerzanie wiedzy na temat sposobów zainteresowania uczniów problematyką bezpieczeństwa i obronności.

Zaproszonych gości i uczestników, w imieniu władz uczelni, przywitała dr Anna Gazda-Wawrzczak, prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Ekonomicznego w Opolu, a uroczystego otwarcia dokonał Artur Zapała, Opolski Wicekurator Oświaty.

Wśród gości znaleźli się m.in. ppłk Jarosław Jalowski, p.o. Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu, Zofia Ogonowska i Michał Rukat z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Alicja Wujec- Kaczmarek z Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, hm. Ryszard Kańtoch, st. chor. sztab. Stanisław Gaweł z 10. Opolskiej Brygady Logistycznej, Eugeniusz Hoffmann z Opolskiego Bractwa Rycerskiego, Tadeusz Chodaczek z Ośrodka Szkoleniowego „Orion”, Maria Grach i Łukasz Wojtkiewicz z Zespołu Szkół w Gogolinie.

W konferencji wzięło udział ok. 90 dyrektorów i nauczycieli, oraz przedstawiciele klas mundurowych szkół woj. opolskiego.

W przerwie organizatorzy zaprosili wszystkich gości i uczestników na drobny poczęstunek, przygotowany przez uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

Więcej w relacji: Radio Opole

 

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014