Komunikat w sprawie zgłaszania wypadków

Drukuj
Opublikowano: 12 stycznia 2017
Wpisany przez: Romuald Florczak

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek

województwa opolskiego

 

                Działając na podstawie §41 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zmianami) przypominam Państwu o obowiązku niezwłocznego powiadamiania Opolskiego Kuratora Oświaty o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym.

 

Zawiadomienie można składać w jednej z dwóch form:

 Opolski Kurator Oświaty

                                                                       Michał Siek


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach