Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Prawa dziecka pacjenta

Drukuj
Opublikowano: 27 kwietnia 2017
Wpisany przez: Beata Biegalska-Bożek

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa opolskiego, proszę o zwrócenie uwagi na sposób przeprowadzania badań kontrolnych odbywających się na terenie szkoły (medycyna szkolna).

Proszę o zwrócenie uwagi na sposób przeprowadzania badań kontrolnych odbywających się na terenie szkoły (medycyna szkolna). Dotyczą one ważenia dzieci, oceny wzroku, oceny ewentualnych zaburzeń układu ruchu. Badania te przeprowadzane są w obecności rówieśników, często w samej bieliźnie. Ponadto ich wyniki i komentarze do nich przekazywane są w obecności pozostałych dzieci oczekujących na badanie. Narusza to poczucie intymności i godności poddawanych badaniom dzieci.

Należy wskazać, ze zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U 2 2016 r. poz. 186 ze zm.) dalej ustawa o prawach pacjenta - pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Jednocześnie zgodnie z art. 22 ust. 1 (...) osoba wykonująca zawód medyczny ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie intymności i godności. Ponadto zgodnie z art. 13 ustawy o prawach pacjenta pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego, art. 14 natomiast stanowi, że osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta. Badania dzieci powinny zatem odbywać się pojedynczo, a informacje o ich stanie zdrowia powinny być przekazywane jedynie dziecku i jego opiekunowi prawnemu. Wobec powyższego na podstawie art. 47 pkt 1 ust. 7 ustawy o prawach pacjenta zwracam się z uprzejmą prośbę o zwrócenie uwagi na przedstawiony powyżej problem oraz przekazanie informacji o prawach dziecka  

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014