V Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych

Drukuj
Opublikowano: 05 czerwca 2017
Wpisany przez: Romuald Florczak

W dniach 1-2 czerwca br., po raz drugi w Zakopanem odbył się V Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych, którego celem była popularyzacja klas mundurowych, jako oferty edukacyjnej szkół, integracja młodzieży, prezentacja poziomu wyszkolenia młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

Przegląd jest formą rywalizacji zespołów w zakresie musztry indywidualneji zespołowej zgodnej z regulaminem musztry Sił Zbrojnych RP.

Przegląd obejmował trzy konkurencje: prezentację programu obowiązkowego, dowolnegoi piosenki marszowej.  

Dodatkową atrakcją tegorocznego przeglądu był pokaz musztry w wykonaniu pododdziału Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz koncert orkiestry wojskowej.

Do rywalizacji przystąpiły reprezentacje poszczególnych województw. Przedstawicielem województwa opolskiego podczas V Przeglądu Musztry Klas Mundurowych był Zespół Szkół w Tułowicach, zwycięzca IV Opolskiego Przeglądu Musztry, który odbył się w kwietniu br.

Organizatorami wydarzenia byli: Małopolski Kurator Oświaty, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, Burmistrz Miasta Zakopane oraz Starosta Tatrzański.

Więcej informacji nt. przeglądu można znaleźć na stronie organizatora