Obowiązek podejmowania przez rady gmin i powiatów uchwał w sprawie (projektu) dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Drukuj
Opublikowano: 06 marca 2017
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe przepisy (art. 206, art. 210, art. 213 i art. 217) obligują rady gmin i rady powiatów do podjęcia uchwał nawet w przypadku braku zamiaru przekształcania (włączania) gimnazjów w szkoły innego typu.

Na mocy tych uchwał ustala się między innymi plany sieci ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminy oraz obwody publicznych ośmioletnich szkół podstawowych.

Uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego podejmuje się po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.