Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Opiniowanie arkuszy organizacji przez Opolskiego Kuratora Oświaty

Drukuj
Opublikowano: 31 marca 2017
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Opolskiego,
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie i Wójtowie,
osoby prowadzące publiczne szkoły i publiczne przedszkola

 

W związku z podpisaniem przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenia z dnia 17 marca 2017 r. (Dz. U z 2017 r. poz. 649) w sprawie  szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, proszę o przedłożenie Opolskiemu Kuratorowi Oświaty do dnia 8 maja 2017 r.,  po trzy egzemplarze arkusza organizacji szkół/placówek wraz z:

  1. wykazem kadry pedagogicznej uwzględniającym poziom wykształcenia i kwalifikacje pedagogiczne do planowanego prowadzenia poszczególnych zajęć dydaktycznych i wychowawczych – załącznik nr 1,
  2. szkolnymi planami nauczania na poszczególne etapy edukacyjne,
  3. wykazem liczby uczniów przypadających na jeden etat psychologa, pedagoga lub logopedy w roku szkolnym 2016/2017  – załącznik nr 2.

Szkolne plany nauczania oraz tabela z załącznika nr 1 mogą być wygenerowane za pomocą programów wspomagających tworzenie arkuszy organizacji, które są używane w szkołach i placówkach o ile zawierają wymagane informacje.


Michał Siek        
Opolski Kurator Oświaty
Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014