Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

„Kiermasz podręczników” - podręczniki dla uczniów z niepełnosprawnościami

Drukuj
Opublikowano: 11 maja 2017
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Ośrodek Rozwoju Edukacji zachęca do skorzystania z narzędzia informatycznego „Kiermasz podręczników", będącego jednym z elementów aplikacji „Podręczniki dla uczniów z niepełnosprawnościami" zamieszczonej pod linkiem http://adaptacje.ore.edu.pl

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych

Drukuj
Opublikowano: 06 marca 2017
Wpisany przez: Piotr Łaba

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie do Kuratorium Oświaty w Opolu wadliwych fabrycznie podręczników  Nasza Szkoła dla klasy III.

Czytaj więcej...

Uruchomienie składania zamówień uzupełn jących transzy 3 do klasy III i II

Drukuj
Opublikowano: 10 lutego 2017
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo

informujemy, że w piątek 10.02.2017 r. uruchomiona została możliwość składania przez szkoły zamówień uzupełniających podręczników transzy 3 do klasy III i klasy II.

Jednocześnie przypominamy, że 17 lutego mija termindoręczania podręczników transzy III do szkół. Przypominamy o potwierdzaniu odbioru w aplikacji.

Dystrybucja kolejnej transzy podręcznika do klasy III

Drukuj
Opublikowano: 11 stycznia 2017
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,


11 stycznia 2017 roku rozpocznie się dostarczanie trzeciej części podręcznika dla klasy II i III w wersji standardowej. Najpóźniej do 17 lutego br. do szkół powinny dotrzeć trzecie części podręczników dla klasy III (dwa podręczniki do nauczania zintegrowanego i podręcznik do matematyki) oraz zamówione dodruki części trzeciej dla klasy II (podręcznik do nauczania zintegrowanego i podręcznik do matematyki). W przeciwieństwie do lat ubiegłych, dostawca przesyłki nie będzie odnotowywać faktu jej dostarczenia w aplikacji internetowej. Państwo natomiast, analogicznie jak podczas dostarczania poprzednich podręczników, jesteście zobowiązani do potwierdzenia odbioru tych podręczników. Nie musicie jednak Państwo czekać na potwierdzenie dostawcy przesyłki.


Podręczniki będą rozwożone do szkół w godzinach 9.00-15.00. Prosimy więc aby w tych dniach, w podanych godzinach była osoba, która odbierze tę przesyłkę.

Tak, jak przy dostarczaniu poprzednich podręczników, potwierdzacie Państwo łączną liczbę odebranych podręczników dla klasy III (podręczników a nie zestawów). Wskazujecie też Państwo ewentualnie liczbę podręczników uszkodzonych w transporcie oraz liczbę podręczników wadliwych fabrycznie.

Osobno potwierdzacie Państwo liczbę odebranych podręczników dla klasy II (podręczników a nie zestawów) i wskazujecie ewentualnie liczbę tych podręczników uszkodzonych w transporcie oraz liczbę podręczników wadliwych fabrycznie.

Prosimy, aby potwierdzali Państwo odbiór podręczników niezwłocznie koniecznie wpisując datę odbioru podręczników.

Będzie to gwarancją dostarczenia podręczników do szkół w terminie i pozwoli nam uznać prawidłowe wykonanie usługi przez firmę dystrybuującą.


Potwierdzenia odbioru należy dokonać w tej samej, co zawsze aplikacji, tj. poprzez strefę dla zalogowanych „SIO”  pod adresem sio.men.gov.pl/dodatki/strefa lub poprzez aplikację alternatywną pod adresem sio.men.gov.pl/dodatki/podrecznik (dla osób, które swoje ostatnie zamówienie składały i potwierdzały poprzez tę aplikację z powodu braku dostępu do strefy dla zalogowanych). Należy pamiętać jednak, że potwierdzenia dokonują Państwo w tej  aplikacji, w której złożyli Państwo zamówienie.

Czytaj więcej...

Uruchomienie III transzy dysrybucji podręczników

Drukuj
Opublikowano: 13 grudnia 2016
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych,

uprzejmie informujemy, że w strefie SIO2 (strefie dla zalogowanych) udostępniono Państwu formularze umożliwiające złożenie:

  • przez publiczne szkoły podstawowe i publiczne ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia Zapotrzebowania na podręcznik zapewniany przez MEN;
  • przez niepubliczne szkoły podstawowe i niepubliczne ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia Wniosku o wyposażenie w podręczniki:

    Czytaj więcej...

Harmonogram przekazywania adaptacji podręczników zaadoptowanych do szkół.

Drukuj
Opublikowano: 21 listopada 2016
Wpisany przez: Piotr Łaba

Harmonogram przekazywania adaptacji podręczników zaadoptowanych do szkół:

 - w systemie Braille’a  19-30.11.2016 r.

 - w druku powiększonym  28-30.11.2016 r.

 - dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 23-28.11.2016 r.

 - dla uczniów niesłyszących z nagraniami w polskim języku migowym 23-28.11.2016 r.

Ponadto przypominam o konieczności zapewnienia w ww. terminach dystrybucji obecności w szkołach osoby upoważnionej do odbioru przesyłki, dysponującej pieczęcią szkoły, która niezwłocznie sprawdzi, czy szkoła otrzymała wszystkie ujęte adaptacje składające się z odpowiedniej liczby tomów, czy adaptacje nie są uszkodzone lub wadliwe fabrycznie oraz zgłosi ewentualne wady/uszkodzenia Wykonawcy w celu dokonania niezwłocznej wymiany, oraz potwierdzi w aplikacji odbiór adaptacji zgodnie z przyjętymi założeniami na etapie zbierania i generowania zamówień ze szkół. (Potwierdzenie w aplikacji dot. szkół w przypadku kuratoriów oświaty prosimy o potwierdzenie przesyłek wyłącznie na protokołach zdawczo – odbiorczych przekazanych przez ww. Wykonawców).

Jednocześnie informuję, że zamówienia uzupełniające domówione w listopadzie na adaptacje podręczników dla uczniów słabowidzących oraz uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją będą dystrybuowane w późniejszym terminie.

Uruchomienie możliwości składania zamówień na drugą część podręczników do klasy III szkoły podstawowej.

Drukuj
Opublikowano: 10 października 2016
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół podstawowych,

uprzejmie informujemy, że w strefie SIO2 (strefie dla zalogowanych) udostępniono Państwu formularze umożliwiające złożenie:

  • przez publiczne szkoły podstawowe i publiczne ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia Zapotrzebowania na podręcznik zapewniany przez MEN;
  • przez niepubliczne szkoły podstawowe i niepubliczne ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia Wniosku o wyposażenie w podręczniki :
  • do klasy III szkoły podstawowej - część II.

    Czytaj więcej...

Dystrybucja podręczników zaadaptowanych - druk powiększony i system Braille'a

Drukuj
Opublikowano: 03 sierpnia 2016
Wpisany przez: Piotr Łaba

W dniu 15.07.2016 r. zostały podpisane umowy na wydruk i dystrybucję ww. adaptacji z następującymi Wykonawcami:

· w systemie Braille’a z firmą P.H.U. Impuls Ryszard Dziewa, ul. Powstania Styczniowego 95d/2, 20-706 Lublin, tel.: 81 533 25 10, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

· w druku powiększonym z firmą ALNUS Sp. z o.o., ul. Wróblowicka 63, 30-698 Kraków, tel.: 512 866 661, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W załączeniu przesyłam listy dystrybucyjne adaptacji w systemie Braille’a i w druku powiększonym, które otrzymali Wykonawcy.

Zgodnie z ustalonymi z Wykonawcami harmonogramami dystrybucja odbywać się będzie:

· w przypadku adaptacji w systemie Braille’a w dniach od 1 sierpnia do 17 sierpnia br.

· w przypadku adaptacji w druku powiększonym odbywać się będzie w dniach od 11 sierpnia do 22 sierpnia br.

Czytaj więcej...

Ponownie otwarta możliwość składania zamówień uzupełniających w aplikacji na adaptacje podręczników.

Drukuj
Opublikowano: 20 lipca 2016
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo
 
ze względu na liczne zgłoszenia dyrektorów szkół podstawowych o konieczności złożenia dodatkowych zamówień na adaptacje podręczników dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas II i III,  uprzejmie informuję, że została ponownie otwarta możliwość składania zamówień uzupełniających w aplikacji na:

Czytaj więcej...

Weryfikacja zamówień podręczników do klasy III szkoły podstawowej.

Drukuj
Opublikowano: 07 lipca 2016
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo

w związku z pojawiającymi się nieprawidłowościami w liczbie zamówionych podręczników do klasy III uprzejmie proszę o wyjaśnienie rozbieżności we wskazanych szkołach. Rodzaj rozbiezności został wskazany w załączonej tabeli w kolumnie S "Do wyjaśnienia". Korekty proszę dokonać najpóźniej do dnia 8 lipca 2016 r.

W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości proszę o dokonanie korekty w aplikacji. W przypadku braku możliwości dokonania korekty w aplikacji proszę o dokonanie poprawek w załączonej tabeli i odesłanie poprawnej wersji na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Przy wypełnianiu tabeli proszę nie zmieniać formatu komórek.

W załączeniu tabela z danymi.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014