Zakończenie dystrybcji adaptacji podręczników dla uczniów niepełnosprawnych

Drukuj
Opublikowano: 17 kwietnia 2015
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo Dyrektorzy

uprzejmie informujemy, że zakończył się proces dystrybucji adaptacji podręczników dla uczniów niepełnosprawnych obejmujący złożone zamówienia uzupełniające dla części II-IV oraz zamówienia główne na IV część prowadzony przez Altix Sp. z o. o. Wykonawca dostarczył do szkół wszystkie rodzaje adaptacji.

Bardzo prosimy o pilne potwierdzenie w aplikacji odebranie adaptacji podręcznika.

Jeśli szkoła nie potwierdziła otrzymania ww. adaptacji, proszę o dokonanie potwierdzenia odbioru w dniu dzisiejszym.

Jednocześnie przypominamy, że została uruchomiona możliwość składania zamówień uzupełniających na III i IV część  adaptacji podręczników w wersjach dostosowanych odpowiednio do potrzeb uczniów niewidomych, słabowidzących, mających trudności w uczeniu się i komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją, oraz niesłyszących i słabosłyszących na płycie DVD w Polskim Języku Migowym.