Harmonogram przekazywania adaptacji podręczników zaadoptowanych do szkół.

Drukuj
Opublikowano: 21 listopada 2016
Wpisany przez: Piotr Łaba

Harmonogram przekazywania adaptacji podręczników zaadoptowanych do szkół:

 - w systemie Braille’a  19-30.11.2016 r.

 - w druku powiększonym  28-30.11.2016 r.

 - dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 23-28.11.2016 r.

 - dla uczniów niesłyszących z nagraniami w polskim języku migowym 23-28.11.2016 r.

Ponadto przypominam o konieczności zapewnienia w ww. terminach dystrybucji obecności w szkołach osoby upoważnionej do odbioru przesyłki, dysponującej pieczęcią szkoły, która niezwłocznie sprawdzi, czy szkoła otrzymała wszystkie ujęte adaptacje składające się z odpowiedniej liczby tomów, czy adaptacje nie są uszkodzone lub wadliwe fabrycznie oraz zgłosi ewentualne wady/uszkodzenia Wykonawcy w celu dokonania niezwłocznej wymiany, oraz potwierdzi w aplikacji odbiór adaptacji zgodnie z przyjętymi założeniami na etapie zbierania i generowania zamówień ze szkół. (Potwierdzenie w aplikacji dot. szkół w przypadku kuratoriów oświaty prosimy o potwierdzenie przesyłek wyłącznie na protokołach zdawczo – odbiorczych przekazanych przez ww. Wykonawców).

Jednocześnie informuję, że zamówienia uzupełniające domówione w listopadzie na adaptacje podręczników dla uczniów słabowidzących oraz uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją będą dystrybuowane w późniejszym terminie.