Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Awaria serwerów. Ponowne przedłużenie składania zamówień na podręczniki standardowe.

Drukuj
Opublikowano: 30 czerwca 2016
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo,

w związku z poważną  awarią serwerów, na których wystawiona jest aplikacja dystrybucji podręczników w MEN aktywność aplikacji do  składania zamówień głównych na podręczniki standardowe do klasy III (Nasz Elementarz część 1) oraz zamówień uzupełniających na podręczniki standardowe do klasy II (Nasz Elementarz część 1) zostaje przedłużona do wtorku 5 lipca 2016 r. (włącznie).

Ponowne uruchomienie możliwości składania zamówień na podręczniki zaadoptowane

Drukuj
Opublikowano: 30 czerwca 2016
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo Dyrektorzy

ze względu na liczne błędy popełnione podczas dokonywania zamówień podręczników zaadoptowanych w aplikacji uprzejmie informuję, że została ponownie otwarta możliwość składania zamówień uzupełniających na:

- Komplet adaptacji do klasy II (dla wszystkich rodzajów adaptacji);

- Komplet cz. I adaptacji do klasy III (dla wszystkich rodzajów adaptacji).

Przy otwartej aplikacji dyrektor może samodzielnie dokonywać korekt w aplikacji.

Bardzo proszę o dokonanie korekty i bieżące weryfikowanie zamówień w terminie do 5 lipca 2016 r. zgodnie z założeniami przedstawionymi Państwu elektronicznie 14 czerwca 2016 r. i potwierdzenie tego faktu w aplikacji.

Składanie zamówień na podręczniki standardowe do klasy I, II i III szkoły podstawowej

Drukuj
Opublikowano: 30 czerwca 2016
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,


uprzejmie informujemy, że tylko jeszcze do piątku (tj. do 1 lipca br.) aktywna będzie aplikacja do składania zamówień głównych na podręczniki standardowe do klasy III (Nasz Elementarz część 1) oraz zamówień uzupełniających na podręczniki standardowe do klasy II (Nasz Elementarz część 1). Prosimy wszystkich z Państwa, którzy korzystają w procesie edukacyjnym z Naszego Elementarza, o niezwłoczne złożenie zamówienia w strefie dla zalogowanych SIO pod adresem sio.men.gov.pl/dodatki/strefa. Po tym terminie aplikacja zostanie zablokowana.

Czytaj więcej...

Dystrybucja 4 części podręcznika do klasy I i II podstawowej

Drukuj
Opublikowano: 22 kwietnia 2016
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

Informujemy, że z dniem 26 kwietnia 2016 r. rozpoczynamy dystrybucję czwartej części "Naszego Elementarza" do klasy I oraz czwartej części "Naszej Szkoły" - części zintegrowanej i matematyki do klasy II szkoły podstawowej.
W celu usprawnienia dystrucji prosimy, aby w podczas dystrybucji była w szkole osboba upoważniona do odbioru przesyłki.
Przypominamy również o konieczności potwierdzania odbioru podręczników w aplikacji.

Formularz do zbierania danych o liczbie podręczników dla klas I i II, które mogą być ponownie wypożyczone uczniom

Drukuj
Opublikowano: 01 kwietnia 2016
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

informujemy, że uruchomiony został formularz do zbierania danych o liczbie podręczników dla klas I i II, które mogą być ponownie wypożyczone uczniom.  Prosimy wszystkich z Państwa, którzy korzystają w procesie edukacyjnym z Naszego elementarza lub Naszej szkoły w zakresie części 1 i 2  o przekazanie informacji dotyczącej liczby podręczników dla każdej klasy i części (w ramach części 1 i 2), które można ponownie wypożyczyć uczniom klas I i II rozpoczynającym naukę od września 2016 r. Przekazanie tych informacji pozwoli na dostarczenie Państwu w przyszłości właściwej liczby podręczników dla klas I i II. Prosimy o przekazanie informacji niezwłocznie, nie później jednak niż do 8 kwietnia 2016 r.

Formularz znajduje się w strefie dla zalogowanych SIO pod adresem: sio.men.gov.pl/dodatki/strefa  

Jest on częścią aplikacji, w której okresowo zamawiają Państwo podręczniki.

Dystrybucja trzeciej części podręcznika „Nasza szkoła” w wersji standardowej

Drukuj
Opublikowano: 27 stycznia 2016
Wpisany przez: Robert Gwóźdź

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

Rozpoczęło się dostarczanie trzeciej części podręcznika „Nasza szkoła” w wersji standardowej. Najpóźniej do 24 lutego br. do szkół powinny dotrzeć podręczniki do nauczania zintegrowanego i do matematyki dla klasy II oraz zamówione dodruki części trzeciej „Naszego elementarza” dla klasy I. Dostawca przesyłki będzie odnotowywać fakt jej dostarczenia w aplikacji internetowej, a następnie Państwo, analogicznie jak podczas dostarczania poprzednich części, jesteście zobowiązani do potwierdzenia odbioru podręczników.

Czytaj więcej...

Uruchomienie możliwość składania zamówień uzupełniających na III część adaptacji podręcznika Nasza szkoła do klasy II szkoły podstawowej

Drukuj
Opublikowano: 05 stycznia 2016
Wpisany przez: Piotr Łaba

W związku z licznymi informacjami ze szkół dotyczącymi zapotrzebowania na adaptacje podręczników Nasz elementarz i Nasza szkoła zostałą otwarta aplikacja z możliwością składania zamówień uzupełniających na III część adaptacji podręcznika Nasza szkoła do klasy II szkoły podstawowej.

Aplikacja będzie otwarta do 12.01.2015 r.

Jednocześnie informuję, że Szkoły, które złożyły zamówienie główne lub uzupełniające na część II ww. adaptacji nie składają nowych zamówień, ponieważ zostały one wygenerowane i będą zrealizowane do końca lutego 2016 r.

Uruchomienie możliwość składania zamówień głównych na podręczniki standardowe do klasy I (Nasz Elementarz część 3 i 4)

Drukuj
Opublikowano: 10 grudnia 2015
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

informujemy, że z dniem 9 grudnia 2015 r. uruchomiona została możliwość składania zamówień głównych na podręczniki standardowe do klasy I (Nasz Elementarz część 3 i 4). Prosimy wszystkich z Państwa, którzy korzystają w procesie edukacyjnym z Naszego Elementarza, o złożenie zamówień niezwłocznie, w nieprzekraczalnym terminie do 17 grudnia 2015 r. Prosimy o składanie zapotrzebowania według następującej zasady: liczba uczniów klas I korzystających ze standardowej wersji Naszego Elementarza - liczba posiadanych i zdatnych do użytku elementarzy odpowiednio części 3 lub 4 + liczba oddziałów * 2 (przysługują Państwu dwa rezerwowe podręczniki na oddział).

Czytaj więcej...

Dystrybucja drugiej części podręcznika „Nasza szkoła” - klasa II szkoły podstawowej

Drukuj
Opublikowano: 30 października 2015
Wpisany przez: Piotr Łaba

2 listopada 2015 r. rozpocznie się dostarczanie drugiej części podręcznika „Nasza szkoła” (podręcznik do nauczania zintegrowanego i podręcznik do matematyki) w wersji standardowej i tego dnia pierwsze podręczniki trafią do szkół. Dostawca podręczników następnego dnia roboczego po ich dostarczeniu będzie odnotowywał w aplikacji ten fakt. Bardzo ważne jest, aby dyrektorzy potwierdzali w aplikacji odebranie podręczników natychmiast, gdy dostawca zamieści tę informację w aplikacji. Dyrektor musi wpisać w aplikacji łączną liczbę egzemplarzy obu książek, które odebrał. Jeśli otrzymał 20 egzemplarzy matematyki i 20 egzemplarzy podręcznika do nauczania zintegrowanego, w aplikacji wpisuje liczbę 40 odebranych podręczników. Dodatkowo (poza informacjami, które były wpisywane poprzednio, dyrektor musi wpisać liczbę paczek, w które były zapakowane podręczniki.

W związku z powyższym proszę państwa dyrektorów o weryfikację dostępów do Systemu Informacji Oświatowej.

Dystrybucja ma się zakończyć 25 listopada br. i do tego dnia wszystkie podręczniki powinny być dostarczone do szkół.

Zamówienia uzupełniające na adaptację podręcznika

Drukuj
Opublikowano: 27 października 2015
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że do dnia 27 października 2015 r. do godz. 14.00 została uruchomiona możliwość składania przez dyrektorów szkół zamówień uzupełniających na część 1b do kształcenia zintegrowanego odpowiednio do potrzeb uczniów niewidomych, słabowidzących oraz mających trudności w uczeniu się i komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją, oraz niesłyszących i słabosłyszących na płycie DVD w Polskim Języku Migowym. Komunikat do dyrektorów szkół został umieszczony w strefie dla zalogowanych w zakładce „Aktualności”.
 
Zamówienia na kolejne części poszczególnych adaptacji zostaną wygenerowane z uwzględnieniem dotychczas złożonych zamówień.

Przy składaniu zamówień uzupełniających prosimy, by nie zamawiać ponownie zamówień złożonych wcześniej w zamówieniach głównych i/lub zamówieniach uzupełniających na część 1a do kształcenia zintegrowanego – na tej podstawie zostały wygenerowane zamówienia główne i uzupełniające dla części 1b do kształcenia zintegrowanego oraz części 1 do matematyki, które  zostały już przekazane do realizacji i obecnie są dostarczane do szkół.

Bardzo prosimy o składanie zamówień poprawnych i zgodnych ze stanem faktycznym - błędy w zamówieniach, w tym powielanie zamówień, przysparzają nam wszystkim dodatkowej pracy i znacznie opóźniają przekazanie do szkół wydrukowanych adaptacji.

Jednocześnie przypominamy, że do momentu otrzymania wersji papierowych ww. adaptacji szkoły mogą je nieodpłatnie pobierać w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.naszelementarz.men.gov.pl  w zakładce Adaptacje podręczników.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014