Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Dystrybucja podręczników zaadaptowanych

Drukuj
Opublikowano: 07 kwietnia 2015
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo
dyrektorzy szkół podstawowych

Informujemy, że rozpoczęła się dystrybucja adaptacji podręczników dla uczniów niepełnosprawnych obejmująca złożone zamówienia uzupełniające dla części II-IV oraz zamówienia główne na IV część. Proces wydruku i dystrybucji jest realizowany przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu - firmę Altix Sp. z o. o.

Czytaj więcej...

Dystrybucja czwartej części "Naszego elementarza"

Drukuj
Opublikowano: 17 lutego 2015
Wpisany przez: Piotr Łaba

19 lutego br. rozpocznie się dystrybucja czwartej części podręcznika dla klasy I „Nasz elementarz” w wersji standardowej, która powinna dotrzeć do szkół najpóźniej 20 marca br. (orientacyjne terminy dostaw zamieszczono w tabeli).

Czytaj więcej...

Dystrybucja III części "Naszego Elementarza" w województwie opolskim - 16-18 grudnia 2014 r.

Drukuj
Opublikowano: 04 grudnia 2014
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych,

5 grudnia br. rozpocznie się dostarczanie trzeciej części podręcznika „Nasz elementarz” w wersji standardowej, która powinna dotrzeć do szkół najpóźniej do 18 grudnia br. W województwie opolskim dystrybucja III części "Naszego elementarza" obędzie się w dniach 16 - 18 grudnia br.
Nie musicie Państwo składać żadnych zamówień w aplikacji, lista dystrybucyjna została zweryfikowana podczas dostarczania drugiej części. Jeżeli od tego czasu zaszły jakieś zmiany w liczbie uczniów w niektórych klasach pierwszych, mogą Państwo przede wszystkim skorzystać z rezerwy 2 podręczników na każdy oddział, a jeśli nowych uczniów będzie więcej, uzupełnicie Państwo braki z rezerwy pozostającej w dyspozycji kuratorium oświaty. Zamówienia rezerwowe na podręczniki trzeciej części będzie można składać, gdy odbierzecie Państwo zamówienie główne. Dotyczy to szkół, które znajdują się na liście dystrybucyjnej (można to sprawdzić w aplikacji – powinni Państwo widzieć zamówienie dla swojej szkoły). W przypadku, gdy dla Państwa szkoły nie ma zamówienia w aplikacji, można już w tej chwili złożyć zamówienie rezerwowe.

Po odebraniu podręczników od dystrybutora i wprowadzeniu przez niego w aplikacji informacji dot. dostarczenia, jesteście Państwo zobowiązani do potwierdzenia odbioru i wpisania liczby odebranych podręczników.
Dodatkowo będą Państwo musieli wpisać (co jest nowością w stosunku do poprzednich części) liczbę odebranych paczek, które dostarczy dystrybutor, co stanowi podstawę do rozliczenia wykonania usługi.

Czytaj więcej...

Dystrybucja II i III części podręczników zaadoptowanych

Drukuj
Opublikowano: 02 grudnia 2014
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo

uprzejmie informuję, że w tym tygodniu zostanie dostarczona do szkół II część adaptacji podręcznika "Nasz elementarz" dostosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.  

Jednocześnie informuję, że zamówienia złożone na II część adaptacji podręcznika, będą obowiązywały również na III część. Szkoły które nie złożyły zamówienia na II i tym samym na III część, mogą złożyć zamówienie uzupełniające w dniach 1-4 grudnia 2014 r. W tym przypadku winny być złożone dwa odrębne zamówienia na drugą i trzecią część adaptacji.

Zakończenie dystrybucji II części "Naszego elementarza"

Drukuj
Opublikowano: 29 października 2014
Wpisany przez: Piotr Łaba

Informujemy, że w dniu 28 października 2014 r. dystrybutor zakończył wprowadzanie danych do systemu.

Prosimy o potwierdzenie odbioru podręczników w aplikacji.

Harmonogram dystrybucji II "Naszego elementarza" w województwie opolskim.

Drukuj
Opublikowano: 20 października 2014
Wpisany przez: Piotr Łaba

1. Rozpoczęcia dostarczania - 23 października 2014 r. w godzinach od 9.00 do 15.00.
2. Zakończenia dostarczania - 27 października 2014 r.
3. Czas na potwierdzenie odbioru podręcznika w aplikacji dostarczenia - od 24 do 28 października.

Prosimy o niezwłoczne potwierdzanie w aplikacji dobioru podręczników, po uruchomieniu możliwości potwierdzania przez dystrybutora.

Zakończenie składania oraz aktualizacji zapotrzebowania na II część "Naszego Elementarza"

Drukuj
Opublikowano: 26 września 2014
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych województwa opolskiego 

uprzejmie informujemy, że w dniu 26 września br. o godzinie 12.00 została zablokowana możliwość składania oraz aktualizacji zapotrzebowań na II część „Naszego elementarza". Jest to niezbędne do przygotowania dla każdego województwa list dystrybucyjnych, zgodnie z którymi podręcznik zostanie dostarczony do szkół.

Czytaj więcej...

Dystrybucja II części "Naszego elementarza" - przedłużenie terminu składania zamówień

Drukuj
Opublikowano: 25 września 2014
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,
Szanowni Państwo Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Marszałkowie Województw,

w nawiązaniu do komunikatu z dnia 12 września 2014 roku o udostępnieniu przez MEN możliwości składania zamówień na 2 cześć „Naszego elementarza", uprzejmie informujemy, że do dnia 24 września 2014 r. przed południem, to jest do dnia planowanego zamknięcia aplikacji  do dystrybucji, 91% szkół, które zamówiły 1 część podręcznika złożyło zamówienia na jego 2 część.

Ponieważ 9% tych szkół jeszcze nie zamówiło podręcznika, podjęto decyzję o przedłużeniu możliwości składania zamówień do 26 września 2014 r. (najbliższy piątek), do godz. 12.00.

Czytaj więcej...

Zamawianie podręczników zaadaptowanych

Drukuj
Opublikowano: 14 września 2014
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo

Na zlecenie MEN zostały wykonane 4 rodzaje adaptacji podręcznika „Nasz elementarz”, dostosowane do potrzeb uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności:

  • dla uczniów niewidomych - adaptacja w systemie Braille’a;

  • dla uczniów słabowidzących - adaptacja w druku powiększonym;

  • dla uczniów z trudnościami w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z autyzmem, zespołem Aspergera, z afazją – nieposługujących się językiem migowym i nieuczących się tego języka bez płyty DVD w polskim języku migowym;

  • dla uczniów z trudnościami w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z autyzmem, zespołem Aspergera, z afazją – posługujących się językiem migowym i uczących się tego języka z płytą DVD w polskim języku migowym.

Szczegółowy opis poszczególnych rodzajów adaptacji oraz ich wersje elektroniczne znajdują się na stronie www.naszelementarz.edu.pl .

Czytaj więcej...

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie podręczników ("Naszego elementarza") dla uczniów klasy I

Drukuj
Opublikowano: 11 września 2014
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych,

w związku z docierającymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej informacjami,
z których wynika, że niektóre szkoły – w obawie o utratę lub zniszczenie „Naszego elementarza” - udostępniają podręcznik uczniom klas I tylko na terenie szkoły, informujemy, że kuratoria dysponują wystarczającą rezerwą książek. Nie ma więc przeszkód, by dzieci mogły zabierać wypożyczone im podręczniki do domu. To zależy od nich i ich rodziców.

Każda z części „Naszego elementarza" została wydrukowana w większej liczbie, niż liczba dzieci idących do pierwszej klasy. Rezerwą dysponują kuratoria, do których -
w przypadku zniszczenia lub utraty książki - dyrektorzy mogą się zgłaszać po nowy egzemplarz.

Przypominamy również, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła może zażądać od rodzica zwrotu kosztu podręcznika, który wynosi 4,34 zł za część.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014