Promocja książki pt. „Spojrzenie przez gardinkę. Wielokulturowość Górnego Śląska na przykładzie Ziemi Prudnickiej”.

Drukuj
Opublikowano: 10 marca 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

W dniu 17 marca 2017 r. o godz. 18:00 w Willi Hermanna Fränkla / Prudnicki Ośrodek Kultury przy ul. Kościuszki 1A w Prudniku odbędzie się promocja książki pod redakcją dra Wojciecha Dominiaka pt. „Spojrzenie przez gardinkę. Wielokulturowość Górnego Śląska na przykładzie Ziemi Prudnickiej”.

Książka przybliża niematerialne dziedzictwo Ziemi Prudnickiej zawarte w zwyczajach i obrzędach ludowych różnych grup społeczno - kulturowych, tworzących jej obecne etnicum. Zebrane tradycje przedstawione są z perspektywy ludności autochtonicznej śląskiej i niemieckiej, przesiedleńców z Kresów Wschodnich jak i ludności osiadłej z powiatu myślenickiego. Jest to podejście nowatorskie, gdyż w literaturze przedmiotu próżno szukać takowego ujęcia tematu.

Książka nie jest przeznaczona do sprzedaży.