Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Ostatnio podpisane rozporządzenia przez Ministra Edukacji Narodowej

Drukuj
Opublikowano: 17 marca 2017
Wpisany przez: Piotr Łaba

Minister Edukacji Narodowej podpisała:

  • rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z uwagi na zbliżające się przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolnym 2017/2018 do przedszkoli, szkół i placówek.

Pełna treść rozporządzenia .

  • rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

 

Pełna treść rozporządzenia .

  • nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych, uzupełnia regulacje w zakresie określenia wysokości wskaźników w odniesieniu do kwoty refundacji, która została poniesiona na zapewnienie podręczników do danego języka obcego nowożytnego (na innym poziomie zaawansowania). Konieczność określenia tych wskaźników wynika ze zmian wprowadzonych przepisami art. 1 pkt 26 lit.a ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010, z późn. zm.).

 

Treść rozporządzenia zmieniającego.

  • rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

 

Pełna treść rozporządzenia.

  • rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

 

Pełna treść rozporządzenia.

 

rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Pełna treść rozporządzenia.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014