„Przygotowanie do wdrożenia nowej podstawy programowej od roku szkolnego 2017/2018”.

Drukuj
Opublikowano: 31 marca 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych do udziału w konferencjach organizowanych przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu dotyczących zmiany podstaw programowych.

Konferencje organizowane są w związku ze zmianą podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa i są przeznaczone dla wszystkich nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów w szkołach podstawowych.

Harmonogramy poszczególnych konferencji oraz formularze rejestracyjne.