Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Szkolenie „Wykorzystanie modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych”

Drukuj
Opublikowano: 31 maja 2017
Wpisany przez: Małgorzata Dybka

UWAGA: Zmiana terminu dostarczania dokumentów do 10 czerwca 2017 roku.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych,

Zapraszamy serdecznie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych do udziału w dwudniowym szkoleniu dotyczącym wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Szkolenia organizowane są w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem szkoleń jest przygotowanie pracowników poradni do stosowania w pracy diagnostycznej zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego (TROS-KA) oraz zastosowania standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Tematyka szkoleń będzie obejmowała m.in. takie zagadnienia jak:

  • Stosowanie modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA. 
  • Prowadzenie diagnozy funkcjonowania ucznia, jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych z uwzględnieniem założeń diagnozy funkcjonalnej oraz wykorzystania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).
  • Opracowywanie dokumentacji związanej z prowadzeniem procesu diagnozy, w tym opinii i orzeczeń zawierających wskazania do pracy nauczycieli, specjalistów z dzieckiem.
  • Stosowanie standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.
  • Prowadzenie procesu postdiagnostycznego po przeprowadzonej diagnozie.


Udział w szkoleniu jak i wszelkie materiały merytoryczne będą bezpłatne.

Uczestnicy szkoleń będą zobowiązani do udziału w działaniach pilotażowych prowadzonych w okresie od października 2017 r. do lutego 2018 r. związanych ze stosowaniem modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA oraz standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w praktyce.

Stosowanie modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych dotyczy także konieczności przeprowadzenia badań diagnostycznych z wykorzystaniem ww. zestawu narzędzi diagnostycznych do diagnozy minimum 25% uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objętymi badaniami w danej poradni. Stosowanie standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych obejmuje działania dotyczące stosowania opisanych standardów w codziennej pracy. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną przekazane na szkoleniu. Po zakończeniu pilotażu uczestnicy zostaną poproszeni o przekazanie Koordynatorom prowadzącym konsultacje wniosków z realizacji działań oraz rekomendacji do zmian w przepisach prawa.

Szkolenia realizowane będą w każdym województwie, w miastach będących siedzibą powiatu w okresie od października do listopada 2017r. Szczegółowe terminy szkoleń oraz miejsca zostaną wskazane najpóźniej we wrześniu 2017 r.

W czasie szkoleń prowadzonych przez koordynatorów Ośrodek Rozwoju Edukacji zapewni dla uczestników szkolenia catering.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie i przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego (scan podpisanego dokumentu)– załącznik


Kryteria rekrutacji:

  • aktualne zatrudnienie w poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • kolejność zgłoszeń,
  • maksymalnie 100 osób z danego województwa.


Organizator nie pokrywa kosztów podróży.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Osoby do kontaktu: Krystyna Czollek, Małgorzata Dybka

Zgłoszenie uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęło na ww. adres do dnia 8 czerwca 2017 r.

UWAGA WAŻNE!

Warunkiem udziału w szkoleniu jest pobranie, wydrukowanie, wypełnienie, podpisanie i odesłanie najpóźniej do końca lipca 2017 r. oświadczenia uczestnika projektu na adres korespondencyjny ORE – ul. Polna 46a, 00-644 Warszawa z dopiskiem „ZDPP oświadczenie”.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu.

  1. załącznik - Formularz zgłoszeniowy
  2. załącznik - Oświadczenie uczestnika projektu

 

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014