Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Wyniki rekrutacji na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Drukuj
Opublikowano: 01 czerwca 2017
Wpisany przez: Małgorzata Dybka

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych,

Prezentujemy wyniki przeprowadzonej rekrutacji koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Po dokonaniu analizy formalnej i merytorycznej zgłoszeń kandydatów na koordynatorów przez Komisję Rekrutacyjną zgodnie z opisanymi warunkami oraz uwzględniając wymaganie dotyczące wyboru maksymalnie jednego koordynatora z danej poradni psychologiczno-pedagogicznej, dokonano wyboru 10 koordynatorów oraz stworzono listę rezerwową kandydatów na koordynatorów.

LISTA KOORDYNATORÓW:

  1. Dudzik Iwona – Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Nysie (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nysie i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Otmuchowie)
  2. Górka Jolanta – Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oleśnie
  3. Herka Aleksandra – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku
  4. Kemska-Guga Barbara – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich
  5. Kieslich Anita – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku
  6. Klaus-Krzyszkowska Patrycja – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach
  7. Podróżna Dorota – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Prudniku
  8. Sadkowska-Jakubów Barbara – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu
  9. Surmańska Dorota – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Namysłowie
  10. Tomanek Bożena – Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu

LISTA REZERWOWA KANDYDATÓW NA KOORDYNATORÓW:

Niewęgłowska Irena – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014