Projekt Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – ankieta on-line dla szkół i placówek.

Drukuj
Opublikowano: 21 czerwca 2017
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych,
województwa opolskiego.

W związku z zamiarem przystąpienia Wojewody Opolskiego do realizacji projektu współfinansowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), którego ostatecznymi beneficjentami mogą być cudzoziemcy spoza krajów Unii Europejskiej, ale również nauczyciele, którzy pracują lubą mogą pracować w przyszłości z uczniami cudzoziemskimi w szkołach na wszystkich poziomach kształcenia.

W ramach projektu wdrażanego przez Wojewodę Opolskiego będą mogły zostać zrealizowane, na rzecz cudzoziemców – ale także nauczycieli – nieodpłatnie następujące działania:

W  związku z działaniami podjętymi przez Wojewodę Opolskiego zwracam się  do Państwa z prośbą o wypełnienie dwóch ankiet on-line dotyczących potrzeb uczniów  i dzieci cudzoziemskich oraz  potrzeb nauczycieli.

1. Potrzeby uczniów i dzieci cudzoziemskich.
2. Potrzeby nauczycieli w zakresie pracy z uczniami/dziećmi cudzoziemskimi.

Ankiety należy wypełnić do dnia 23 czerwca 2017 r.