„Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji” (LOWE).

Drukuj
Opublikowano: 24 czerwca 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy organy prowadzące szkoły do udziału w konkursie w ramach projektu i zgłaszanie szkół, które chcą uruchomić w swoich placówkach LOWE z myślą o wspieraniu w rozwoju osób dorosłych.

 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału osób dorosłych w edukacji poprzez uruchomienie w 20 szkołach Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE). Ich oferta edukacyjna ma przyczynić się do aktywizacji osób dorosłych oraz rozwoju ich kompetencji przydatnych na rynku pracy (tj. kompetencji kluczowych).

Wyłonione w trakcie konkursu szkoły otrzymają granty na uruchomienie i funkcjonowanie LOWE.

Termin składania wniosków upływa w dniu 27.06.2017 r.

Szczegółowe informacje.