Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego

Drukuj
Opublikowano: 21 lipca 2017
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie
Województwa Opolskiego

W nawiązaniu do pisma DWKI-WWR.4015.8.2017.CZ z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie projektu Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno - edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r., który skierowany jest do dzieci i uczniów z terenów objętych negatywnymi skutkami klęsk atmosferycznych zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji o obecnie występujących potrzebach uwzględniających zarówno liczbę dzieci i uczniów, dla których należy uruchomić pomoc jak i niezbędne środki na realizację tej pomocy, obliczone zgodnie z zasadami zawartymi w projektach rozporządzeni Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno - edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno - edukacyjnych w 2017 r. oraz Uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. wraz z podziałem na poszczególne kategorie wsparcia. Powyższe dane proszę przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do dnia 25 lipca 2017 r. zaś w przypadku występowania dalszych strat niezwłocznie po ich wystąpieniu. Informacje proszę przekazać w tabeli wg załączonego wzoru. Wymienione wyżej projekty znajdują się na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia i uchwały znajduje się pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300507

Załączniki:

    Wzór tabeli.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014