Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Informacje bieżące

UZUPEŁNIENIE informacji z 9 maja 2017 r. - Rekrutacja na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Drukuj
Opublikowano: 23 maja 2017
Wpisany przez: Małgorzata Dybka

UWAGA: Zmiana terminu dostarczania dokumentów przez kandydatów na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi ... - do 29 maja 2017 roku.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na podany adres do dnia 29 maja 2017 roku.

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych,
Zachęcamy Państwa do udziału w rekrutacji do pełnienia roli koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi poszczególnych wymagań dotyczących kandydatów na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych ORE przesyła dodatkowe wyjaśnienia w tej sprawie.

Czytaj więcej...

„Cybernauci - bądź bezpieczny w sieci”.

Drukuj
Opublikowano: 25 maja 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy dzieci i młodzież, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli do udziału w Programie.

Czytaj więcej...

Oferty pracy dla nauczycieli

Drukuj
Opublikowano: 25 maja 2017
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego


Uprzejmie pprzypominamy o konieczności informowania opolskiego Kuratora Oświaty o ofertach pracy na wolne stanowiska dla nauczycieli.

Ogłoszenia powinny zawierać oferty wynikające z faktycznych potrzeb zatrudnienia nowego nauczyciela w wymiarze wynikającym z potrzeb organizacyjnych szkoły.
Oferty można składać pod adresem http://oferty.kuratorium.opole.pl/praca-dla-nauczycieli .

Szczegóły techniczne oraz pismo przewodnie Opolskiego Kuratora Oświaty znajdują się tutaj.

Komunikat dotyczący stypendium Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Ministra Edukacji Narodowej.

Drukuj
Opublikowano: 18 maja 2017
Wpisany przez: Joanna Wnuk

Opolski Kurator Oświaty przypomina o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Ministra Edukacji Narodowej przez szkoły publiczne dla młodzieży lub szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży.

Czytaj więcej...

Konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży pod hasłem „Razem w Europie. Jeden cel”

Drukuj
Opublikowano: 18 maja 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza szkoły, organizacje pozarządowe oraz placówki kształceniowe do udziału w Konkursie.

Czytaj więcej...

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014