Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Informacje bieżące

„Jak wspomagać szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów?”

Drukuj
Opublikowano: 17 maja 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

REJESTRACJA ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA!

Czytaj więcej...

”Odpowiedź na interpelację nr 11511 w sprawie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe”

Drukuj
Opublikowano: 17 maja 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią Pana Macieja Kopeć Podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej na Interpelację nr 11511.

Czytaj więcej...

Uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych 2016/2017.

Drukuj
Opublikowano: 15 maja 2017
Wpisany przez: Joanna Wnuk

Opolski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza na uroczyste podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego.

Czytaj więcej...

Kampania informacyjna dotycząca zagrożenia handlem ludźmi

Drukuj
Opublikowano: 13 maja 2017
Wpisany przez: Danuta Sieradzka

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
województwa opolskiego.

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym, w którym uczniowie kończący edukację na poziomie ponadgimnazjalnym, często podejmują decyzję o podjęciu pracy za granicą, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o uwzględnienie informacji dotyczących zagrożeń związanych z tą tematyką w okresie przedwakacyjnym na godzinach wychowawczych w szkołach. Stąd też, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie działań informacyjnych w ramach przyjętego przez Radę Ministrów Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016 -2018.

Czytaj więcej...

Odbiór dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Drukuj
Opublikowano: 12 maja 2017
Wpisany przez: Magdalena Bonich

Szanowni Państwo Dyrektorzy, w związku z zakończeniem procedury o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, zwracam się z prośbą o spowodowanie niezwłocznego odbioru przez nauczycieli dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego z Kuratorium Oświaty w Opolu. W załączeniu znajdą Państwo wykaz szkół (z podziałem na powiaty), których nauczyciele nie odebrali dokumentacji (podano ilość nieodebranej dokumentacji oraz rok zakończenia postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego).

 1. Miasto Opole
 2. Powiat brzeski
 3. Powiat głubczycki
 4. Powiat kędzierzyńsko-kozielski
 5. Powiat kluczborski
 6. Powiat krapkowicki
 7. Powiat namysłowski
 8. Powiat nyski
 9. Powiat oleski
 10. Powiat opolski
 11. Powiat prudnicki
 12. powiat strzelecki

Jednocześnie informuję, iż po odbiór dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego należy zgłosić się w siedzibie Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14 (pok. 649) od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:00. Wyżej wymienioną dokumentację nauczyciel możne odebrać osobiście na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego tożsamość lub przez pisemnie upoważnioną osobę z potwierdzeniem przez pracodawcę własnoręczności podpisu nauczyciela. Wszelkich informacji udziela Pani Magdalena Bonich specjalista Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Kuratorium Oświaty w Opolu tel. 77 452 44 10.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014