Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Informacje bieżące

Działania dotyczące wyłudzeń środków pieniężnych od osób starszych.

Drukuj
Opublikowano: 31 marca 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy dyrektorów szkół do rozpowszechniania informacji na temat problemu oszustw na seniorach podczas lekcji wychowawczych.

Czytaj więcej...

„Przygotowanie do wdrożenia nowej podstawy programowej od roku szkolnego 2017/2018”.

Drukuj
Opublikowano: 31 marca 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych do udziału w konferencjach organizowanych przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu dotyczących zmiany podstaw programowych.

Czytaj więcej...

Komunikat: Szanowni Państwo Dyrektorzy

Drukuj
Opublikowano: 29 marca 2017
Wpisany przez: Janusz Olechnowicz

Do Kuratorium Oświaty w Opolu wpływają zapytania rodziców związane z zapowiadanym na dzień 31 marca 2017 r. protestem nauczycieli.

Czytaj więcej...

Konferencja - Kształcenie zawodowe dla rynku pracy. Zmiany w systemie kształcenia zawodowego

Drukuj
Opublikowano: 29 marca 2017
Wpisany przez: Janusz Olechnowicz

Konferencja skierowana jest do dyrektorów szkół zawodowych, wicedyrektorów tych szkół, kierowników kształcenia praktycznego, nauczycieli zawodu, doradców zawodowych.

Czytaj więcej...

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014