Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Informacje bieżące

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego

Drukuj
Opublikowano: 21 lipca 2017
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie
Województwa Opolskiego

W nawiązaniu do pisma DWKI-WWR.4015.8.2017.CZ z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie projektu Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno - edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.,

Czytaj więcej...

„Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018”.

Drukuj
Opublikowano: 12 lipca 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018.

Czytaj więcej...

Seminarium Szkoleniowo-Kontaktowe Programu eTwinning

Drukuj
Opublikowano: 29 czerwca 2017
Wpisany przez: Halina Pilarz

DSC 2797W dniach 27-28 czerwca 2017 r. odbyło się w Opolu w hotelu Mercure regionalne seminarium szkoleniowo-kontaktowe „Programowanie z eTwinning” pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Seminarium było połączeniem programowania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w projektach eTwinning.

Czytaj więcej...

„Program grantowy mPotęga”.

Drukuj
Opublikowano: 27 czerwca 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie, biblioteki publiczne, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne do udziału w Programie.

Czytaj więcej...

Lista organizatorów i nazwy olimpiad przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych przeprowadzanych w roku szkolnym 2016/2017

Drukuj
Opublikowano: 26 czerwca 2017
Wpisany przez: Joanna Wnuk

Lista organizatorów i nazwy olimpiad przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych przeprowadzanych w roku szkolnym 2016/2017 i wyłonieni organizatorzy w otwartym konkursie pn. Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

Lista

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014