Monitoring w zakresie tworzenia, organizacji klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.

Drukuj
Opublikowano: 25 lipca 2012
Wpisany przez: Aurelia Stępień

Sprawozdanie z realizacji monitoringu w zakresie tworzenia, organizacji klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.