Kultura fizyczna w szkołach województwa opolskiego.

Drukuj
Opublikowano: 24 listopada 2014
Wpisany przez: Rafał Rippel

RAPORT - Kultura fizyczna w szkołach województwa opolskiego. Stan na 30 maja 2014r.

Załączniki

Załącznik 1 – Wykaz szkół w woj. opolskim działających w Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Załącznik 2 – Wykaz Uczniowskich Klubów Sportowych w woj. opolskim.
Załącznik 3 – Wykaz Szkolnych Schronisk Młodzieżowych w woj. opolskim.
Załącznik 4 – Wykaz Orlików w woj. opolskim.
Załącznik 5 – Wykaz imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym objętych honorowym patronatem lub dofinansowaniem Opolskiego Kuratora Oświaty.
Załącznik 6 – Zwycięzcy w plebiscytach na najlepszego ucznia – sportowca Opolszczyzny.
Załącznik 7 - Wybrane obiekty sportowe w szkołach województwa opolskiego.