Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Zarządzenie Nr 4 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2014 r.

Drukuj
Opublikowano: 24 lutego 2014
Wpisany przez: Łukasz Sekuła

Zarządzenie Nr 4 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych w tym terminów składania dokumentów oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie opolskim na rok szkolny 2014/2015 oraz ustalenia tekstu jednolitego

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2014r. - tekst jednolity z Zarządzenia Nr 3 wprowadzony Zarządzeniem Nr 4

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2014r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2014r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2014r.

Zarządzenie Nr 4/2014

Opolskiego Kuratora Oświaty

z dnia 21 lutego 2014

 

zmieniające Zarządzenie Nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2014 r.

 

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży:

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014