Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Zarządzenie Nr 15 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 kwietnia 2016r.

Drukuj
Opublikowano: 13 lipca 2016
Wpisany przez: Ida Kuchciak

Pobierz: Zarządzenie Nr 15 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 kwietnia 2016r. 

zmieniające zarzadzenie nr 6 Opolskiego Kuratoria Oświaty z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów dla kandydatów gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2016/2017 w województwie opolskim.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014