Zarządzenie nr 6 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2017 r.

Drukuj
Opublikowano: 28 lutego 2017
Wpisany przez: Wiesława Kostrzewa-Andros

Zarządzenie nr 6 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oswiaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/2018 w województwie opolskim.