Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Uwaga! Zmiana w terminarzu rekrutacji do gimnazjów

Drukuj
Opublikowano: 25 stycznia 2013
Wpisany przez: Teodozja Świderska

Nastąpiła zmiana w  terminarzu rekrutacji do gimnazjów § 1 pkt. 1, poz.3 (tabela)  Zarządzenie nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2013r. (w sprawie terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych na rok szkolny 2013/2014). Na stronie www.kuratorium.opole.pl , zakładka Rodzice i uczniowie → Rekrutacja

Po zmianie: § 1pkt. 1, poz. 3. (w tabeli) brzmi:

3.

Składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń OKE o wynikach sprawdzianu oraz innych wymaganych dokumentów.

28 czerwca – 3 lipca 2013r.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014