Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Instrukcja merytoryczna do instrukcji użytkownika aplikacji modernizowanego SIO - Przekazywanie danych związanych z zatrudnieniem nauczycieli

Drukuj
Opublikowano: 10 lipca 2013
Wpisany przez: Piotr Łaba

Komentarz zawiera wytyczne dotyczące danych jakie należy wprowadzać w poszczególnych sekcjach modułu Nauczyciel:

    Zatrudnienie:

  • Podstawa prawna świadczenia pracy
  • Miejsce nawiązania stosunku pracy
  • Początek obowiązywania umowy
  • Tygodniowy wymiar zajęć
  • Godziny ponadwymiarowe
  • Zwiększony wymiar zajęć

 

Nieobecności
Awans
Obowiązki

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014