Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Weryfikacja danych w zbiorze PESEL

Drukuj
Opublikowano: 04 lipca 2013
Wpisany przez: Piotr Łaba

W związku z licznymi zgłoszeniami problemów przy weryfikacji danych w zbiorze PESEL, w celu zdiagnozowania przyczyn wspomnianych problemów, została przeprowadzona analiza całego procesu weryfikacji.

Czytaj więcej...

Udostępnienie funkcja: reset hasła

Drukuj
Opublikowano: 04 lipca 2013
Wpisany przez: Piotr Łaba

W związku z licznymi zgłoszeniami problemów związanymi z logowaniem do aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej udostępniona została funkcja resetu hasła.

W celu poprawnej zmiany hasła należy zapoznać się z instrukcją opublikowaną w zakładce Dyrektorzy i organy prowadzące>System Inforamcji Oświatowej>Nowe SIO>Instrukcje użytkownika

Nowa wersja aplikacji użytkowania modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Drukuj
Opublikowano: 04 lipca 2013
Wpisany przez: Piotr Łaba

W dniu 28 czerwca 2013 r. została udostępniona nowa wersja aplikacji użytkowania modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej.

Czytaj więcej...

Instrukcje zmodernizowanego SIO

Drukuj
Opublikowano: 08 maja 2013
Wpisany przez: Piotr Łaba

Informujemy, że zostały opublikowane następujące instrukcje:

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego SIO – wprowadzanie danych: Nauczyciel
Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego SIO – wprowadzanie danych: Dane zbiorcze.
Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej - Modyfikowanie danych w RSPO.

Instrukcje są dostępne pod adresem:http://www.kuratorium.opole.pl/index.php/dyrektorzy-i-organy-prowadzace/sio/nowe-sio/instrukcje-uzytkownika oraz na stronie internetowej http://sio.men.gov.pl

Przerwa techniczna w działaniu aplikacji w dn. 13-14.03.2013

Drukuj
Opublikowano: 14 marca 2013
Wpisany przez: Piotr Łaba

Informujemy, iż z powodu prac technicznych aplikacja modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej nie będzie dostępna w następującym terminie: od 15:30 w dniu 13.03.2013 r. do 8:00 w dniu 14.03.2013 r.

Sprawdzenie dostępności portów 443 oraz 8080 wymaganych przez aplikację modernizowanego SIO

Drukuj
Opublikowano: 06 marca 2013
Wpisany przez: Piotr Łaba

Centrum Informatyczne Edukacji opublikowało specjalną stronę, na której możemy sprawdzić dostępność portów 8080 oraz 443 wymaganych przez aplikację SIO.

Adres strony: http://sio.men.gov.pl/dodatki/port.php

W przypadku, gdy dany port jest otwarty, to po kliknięciu na odnośnik tego portu pojawi się stosowna informacja mówiąca o dostępności portu.

Jeżeli dany port nie będzie otwarty to po kliknięciu odnośnika danego portu żadna strona się nie wyświetli.

Błąd TKMZ04 przy podawaniu adresu zamieszkania

Drukuj
Opublikowano: 06 marca 2013
Wpisany przez: Piotr Łaba

Uprzejmie informuję, że w programie SIO masowo występuje błąd TKZM04 podczas wysyłania danych o adresie zamieszkania ucznia.

Musimy czekać na nową wersję programu, która powinna naprawić problem.

Proszę błąd zgłosić za pomocą formularza kontaktowego: http://sio.men.gov.pl/index.php/pomoc/kontakt-pomoc

Wersja aplikacji SIO opublikowana w dniu 27 lutego 2013 r.

Drukuj
Opublikowano: 06 marca 2013
Wpisany przez: Piotr Łaba

W dniu 27.02.2013 r. opublikowano kolejną wersję aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej. Oprogramowanie w tej wersji umożliwia rejestrację oddziałów innego typu oraz rejestrację ich specyfiki.

Czytaj więcej...

Publikacja nowej wersji aplikacji użytkownika SIO

Drukuj
Opublikowano: 18 lutego 2013
Wpisany przez: Piotr Łaba

Informujemy, iż publikacja wersji aplikacji planowana na dzień 15.02.2013 r. została przesunięta na dzień 20.02.2013 r.


Aplikacja będzie zawierała funkcjonalności w następujących zakresach:

    możliwość rejestracji specyfiki oddziałów innego typu,
    możliwość rejestracji obowiązków nauczyciela,
    możliwość modyfikacji danych placówki w RSPO.

Funkcjonalności, których uruchomienie zostało przesunięte do kolejnej wersji aplikacji (do 28 lutego 2013 r.):

    możliwość przypisywania uczniów do oddziałów,
    możliwość rejestracji ucznia w oddziale dodatkowym.

Pozostałe funkcjonalności programu będą włączane stopniowo. Poniższy harmonogram określa przybliżone terminy ich uruchomienia. Terminy te mogą ulec zmianie.

Czytaj więcej...

Zespoły Obsługi Oświaty

Drukuj
Opublikowano: 13 lutego 2013
Wpisany przez: Piotr Łaba

Zespoły Obsługi Oświaty– są już w bazie danych SIO. Można już składać wioski o upoważnienie do dostępu do bazy danych SIO.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014