Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Konkurs dotyczący nauki programowania dla nauczycieli szkół podstawowych

Drukuj
Opublikowano: 02 września 2016
Wpisany przez: Janusz Iwaniak

Szanowni Państwo

Przekazuję do wiadomości informację Ministerstwa Cyfryzacji na temat konkursu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oś priorytetowa III, działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Projekt polegać będzie na szkoleniu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania oraz nauczania programowania.

Czytaj więcej...

Wystartował portal programowanie.men.gov.pl

Drukuj
Opublikowano: 11 sierpnia 2016
Wpisany przez: Janusz Iwaniak

Uruchomiliśmy portal  www.programowanie.men.gov.pl. To właśnie tam będziemy zamieszczać aktualne informacje i materiały edukacyjne poświęcone nauce programowania.

Nowy portal umożliwia między innymi dzielenie się doświadczeniami oraz materiałami opartymi na wolnej i darmowej licencji. Znajduje się tam również forum dyskusyjne dla nauczycieli biorących udział w pilotażu.

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE SZKÓŁ DO UDZIAŁU W PILOTAŻOWYM WDROŻENIU PROGRAMOWANIA

Drukuj
Opublikowano: 30 maja 2016
Wpisany przez: Janusz Iwaniak

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół województwa opolskiego.

Komputery wywierają ogromny wpływ na zmiany zachodzące w funkcjonowaniu społeczeństw. Oczekuje się, że wkraczający w zawodowe i dorosłe życie uczniowie będą przygotowani do podjęcia obowiązków i wyzwań, jakie stawia przed nimi XXI wiek – powinni więc znać podstawowe metody informatyki i umieć stosować je w praktycznych sytuacjach w różnych obszarach zastosowań.

Czytaj więcej...

Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach.

Drukuj
Opublikowano: 27 maja 2016
Wpisany przez: Janusz Iwaniak

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół województwa opolskiego.

Nawiązując do zapowiedzi wprowadzenia nauczania programowania do edukacji formalnej, wyrażonej wspólnie przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Cyfryzacji i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapraszam Państwa dyrektorów i nauczycieli szkół do udziału w Pilotażowym wdrożeniu programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach.

Czytaj więcej...

Bezpłatna konferencja „Informatyka od najmłodszych lat. Zabawy, gry, roboty i programowanie" w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu

Drukuj
Opublikowano: 25 kwietnia 2016
Wpisany przez: Janusz Iwaniak

Kuratorium Oświaty w Opolu i Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji zapraszają nauczycieli informatyki wszystkich etapów edukacyjnych na konferencję „Informatyka od najmłodszych lat. Zabawy, gry, roboty i programowanie".

Czytaj więcej...

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014