Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Akredytacja placówek i ośrodków kształcenia ustawicznego

Drukuj
Opublikowano: 18 lipca 2012

Aktualizacja: 30 grudnia 2016 r.


A K R E D Y T A C J A
PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH

 

Warunki i tryb przyznawania:

określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 227, poz. 2247 oraz z 2005 Nr 88 poz. 746)

Wzory dokumentów stanowią załączniki: zal1zal2 i zal3 do ww. rozporządzenia.


Zarządzenie nr 28 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłaty akredytacyjnej wnoszonej w 2017 roku przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegających się o przyznanie akredytacji.

Zarządzenie nr 26 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2013 r. w sprawie przyznawania akredytacji placówkom i ośrodkom prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówkom doskonalenia nauczycieli w województwie opolskim

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2013 roku  Procedura przyznawania akredytacji placówkom i ośrodkom prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w województwie opolskim

Wysokość opłaty z dniem 01.01.2017 r. wynosi 993 zł.

Nr konta bankowego: NBP o/o w Opolu 51 1010 1401 0017 7513 9120 0000

Informacje, składanie wniosków:

Wydział Rozwoju Edukacji, Kuratorium Oświaty w Opolu ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, pok. 636, tel. 77 4524 526 (p. Halina Pilarz), 77 4524 361 (p. Wiesława Kostrzewa-Andros)


Wykaz placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne posiadających akredytację Opolskiego Kuratora Oświaty. Stan na dzień 08 listopada 2016 r.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014