Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Od ziarenka do bochenka … czyli III edycja kampanii „Tydzień chleba w szkole”

Drukuj
Opublikowano: 24 października 2012
Wpisany przez: Rafał Rippel

18 października w auli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach po zorganizowano zakończenie obchodów święta chleba żytniego. Mieszkańcy Głubczyc i okolic mieli możliwość zapoznać się z historią chleba, zobaczyć reprodukcje obrazów, przeczytać wiersze, których tematem było pieczywo.  W centralnym miejscu auli znalazły się eksponaty, związane z przygotowaniem i wypiekiem pieczywa a wśród nich sita, łopaty do chleba, żarna, naczynia gliniane   itp. a także inne sprzęty dawniej używane w domach. Zasadniczą część wystawy stanowiły stoiska, na którym prezentowali swoje wyroby lokalni piekarze. Prezentowano liczne gatunki chleba z przewagą bochenków z mąki żytniej, pieczone tradycyjnie na zakwasie a że „nie samych chlebem człowiek żyje”, wypiekom towarzyszyły wyroby nabiałowe z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej  Głubczyce i „Toski”. Dodatkową atrakcją była degustacja świeżych bułek, pieczonych przez uczniów na oczach zwiedzających.

Czytaj więcej...

Konferencja - „Czuję się zdrowo, bo jem kolorowo”

Drukuj
Opublikowano: 28 września 2012
Wpisany przez: Rafał Rippel

Rokrocznie Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Łosiowie w okresie wakacyjnym od czerwca do sierpnia organizuje zajęcia dla ok. 3.000 dzieci i młodzieży szkolnej. Odbywają się one w świetlicach wiejskich i prowadzone są przez pracowników ośrodka oraz osoby z nimi współpracujące. Kontynuując zajęcia edukacyjne przeprowadzane w trakcie trwania roku szkolnego pt. „Czuję się zdrowo, bo jem kolorowo”, w ramach zajęć wakacyjnych pracownicy Sekcji Informacji i Promocji OT ARR w Opolu przeprowadzili warsztaty krzewiące wiedzę na temat dobrych praktyk żywieniowych. Na zajęcia, które prowadziły: Aleksandra Radomska i Anna Olczyk, chętnie przychodziły dzieci z całej okolicy, które w wakacyjnej atmosferze zdobywały wiedzę. W ramach zajęć Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wraz z Agencją Rynku Rolnego zorganizowali konkurs plastyczny pod hasłem „Czuję się zdrowo, bo jem kolorowo”. 13 października w siedzibie ośrodka w Łosiowie, laureaci konkursu zostali nagrodzeni podczas konferencji o tym samym tytule. W przedsięwzięciu uczestniczyli: Z-ca Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pan Dariusz Sitko i Pani Agnieszka Zagola Dyrektor Opolskiego Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Opolu.

Czytaj więcej...

Ewaluacja Programu „Owoce w szkole” – badania rozpoczęte…

Drukuj
Opublikowano: 10 października 2012
Wpisany przez: Rafał Rippel

Zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej, w Polsce rozpoczęto badania nad ewaluacją programu „Owoce w szkole”. Objęto nimi ok. 2800 uczniów z 70 szkół z pięciu losowo wybranych województw (w tym z woj. opolskiego). Ocena ma wykazać czy, i w jakim stopniu, główne cele programu „Owoce w szkole” -  trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci, a w szczególności zwiększenie ilości spożywanych przez nie owoców i warzyw, a także popularyzowanie wiedzy o zdrowym odżywianiu poprzez działania edukacyjne organizowane w szkołach - są realizowane i jaki jest wpływ programu na zwyczaje żywieniowe dzieci i ich codzienną dietę. W województwie opolskim badanie przeprowadzają pracownicy OT ARR w Opolu Aleksandra Kubacka i Paweł Wargacki. Naukową ewaluacją programu zostało objętych około 700 dzieci.

Czytaj więcej...

Warsztaty edukacji ekologicznej

Drukuj
Opublikowano: 28 września 2012
Wpisany przez: Rafał Rippel

Kultywowanie postaw proekologicznych u młodzieży poprzez cenne walory edukacyjno – wychowawcze oraz szukanie nowych rozwiązań w zakresie przekazu ekologicznych wartości to od kilku lat temat, do którego powracają pracownicy Opolskiego Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego.

Czytaj więcej...

EkoPaczka – promocja zdrowego stylu życia

Drukuj
Opublikowano: 17 lipca 2012
Wpisany przez: Maciej Krupski

2 maja 2012r. uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Osowcu zorganizowali festyn promujący zdrowy styl życia „Ekopaczka”.

Czytaj więcej...

„Owocowy zawrót głowy” w Zespole Szkół w Chocianowicach

Drukuj
Opublikowano: 17 lipca 2012
Wpisany przez: Maciej Krupski

„Żeby życie miało smaczek raz jabłuszko, raz buraczek…” – między innymi takie hasła mogliśmy zobaczyć i usłyszeć, biorąc udział w imprezie promującej prawidłowe nawyki żywieniowe zorganizowanej przez Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Chocianowicach.

Czytaj więcej...

„Bal surówkowy” z udziałem Agencji Rynku Rolnego

Drukuj
Opublikowano: 17 lipca 2012
Wpisany przez: Maciej Krupski

1 marca 2012 roku Przedstawiciele Oddziału Terenowego ARR w Opolu uczestniczyli w akcjach promujących prawidłowe nawyki żywieniowe wśród dzieci, które zorganizowały placówki oświatowe: Publiczne Gimnazjum w Lasowicach Wielkich oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 w Opolu.

Czytaj więcej...

Pierwszy Dzień Wiosny – promocją zdrowego odżywiania

Drukuj
Opublikowano: 17 lipca 2012
Wpisany przez: Maciej Krupski

21 marca 2012 roku Przedstawiciele Oddziału Terenowego ARR w Opolu uczestniczyli w akcjach promujących prawidłowe nawyki żywieniowe wśród dzieci, które zorganizowały placówki oświatowe: Publiczne Gimnazjum w Lasowicach Wielkich oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 w Opolu.

Czytaj więcej...

Współpraca z Agencją Rynku Rolnego

Drukuj
Opublikowano: 17 lipca 2012
Wpisany przez: Maciej Krupski

W zdrowym ciele – zdrowy duch…

Czytaj więcej...

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014