Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Drukuj
Opublikowano: 01 sierpnia 2017
Wpisany przez: Piotr Łaba

W ramach programu szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.

Finansowanie

Na program w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 316 tys. zł., z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Czytaj więcej...

E-podręczniki. Ankieta i warsztaty - informacje dla szkół.

Drukuj
Opublikowano: 05 stycznia 2016
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół

Zwracamy się z prośbą o aktywne włączenie się w proces upowszechniania wśród uczniów i nauczycieli dopuszczonych do użytku szkolnego bezpłatnych e-podręczników.
Wszystkie e-podręczniki przygotowywane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, są już dostępne na stronie www.epodreczniki.pl .

Są to podręczniki do:

  • edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, matematyki, historii i społeczeństwa, przyrody i zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej;
  • języka polskiego, matematyki, historii, biologii, geografii, fizyki, chemii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki, edukacji dla bezpieczeństwa dla gimnazjum;
  • języka polskiego, matematyki, historii, biologii, geografii, fizyki, chemii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych.

Wzbogaca je ponad 3000 zasobów dodatkowych. To pomoce dydaktyczne, atrakcyjne dla uczniów m.in. ze względu na materiały multimedialne, ćwiczenia interaktywne, które od razu dostarczają uczniowi informację zwrotną, pozwalają na samodzielną pracę w domu.

Czytaj więcej...

IX edycja Międzynarodowego Konkursu Informatycznego "Bóbr"

Drukuj
Opublikowano: 17 października 2014
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo,

Zawody IX edycji Międzynarodowego Konkursu Informatycznego "Bóbr" odbędą się w Polsce w dniach 12, 13, 14  listopada 2014 roku. W Konkursie mogą wziąć udział:

* uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: 12 listopada 2014, godzina 12.00
* uczniowie szkół gimnazjalnych: 13 listopada 2014, godzina 12.00
* uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych: 14 listopada 2014, godzina 10.00
* uczniowie klas I-III szkół podstawowych: 14 listopada 2014, godzina 12.00

Czytaj więcej...

VIII Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów - I etap zawodów

Drukuj
Opublikowano: 09 grudnia 2013
Wpisany przez: Joanna Wnuk

Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów to ogólnopolska olimpiada przedmiotowa skierowana do uczniów szkół gimnazjalnych, realizowana przez Stowarzyszenie Talent. Jej głównym celem jest zainteresowanie uczniów informatyką poprzez rozwiązywanie ciekawych i inspirujących zadań i wyzwań informatycznych z zastosowaniem podejścia algorytmicznego i podejmowania decyzji z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Olimpiada organizowana jest w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Szczegółowe informacje na stronie http://oig.edu.pl/.

Harmonogram VIII Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów

Drukuj
Opublikowano: 11 września 2013
Wpisany przez: Piotr Łaba

I etap

  • rozwiązywanie zadań zawodów indywidualnych - 17 listopada 2013 r. - 6 stycznia 2014 r.
  • test wiedzy zawodów indywidualnych - 20 listopada 2014 r. (środa)
  • I runda konkursowa zawodów drużynowych - 4 listopada 2013 r. (poniedziałek)
  • II runda konkursowa zawodów drużynowych - 12 grudnia 2013 r. (czwartek)

II etap (okręgowy, wojewódzki)

22 marca 2014 r.

III etap (ogólnopolski finał)

23-25 maja 2014 r.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2013

Drukuj
Opublikowano: 04 lutego 2013
Wpisany przez: Piotr Łaba

W roku 2013 DBI  obchodzić będziemy 5 lutego. Tematem przewodnim międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu są prawa i obowiązki cyfrowego obywatela. Wszystkie działania będą realizowane pod hasłem "Serfuję. Respektuję". Podczas tegorocznych obchodów DBI chcemy zwrócić uwagę na to, że każdy internauta ma prawo wykorzystywać potencjał sieci do samorealizacji, zdobywania informacji, nauki czy zabawy - ponosi jednak odpowiedzialność za swoje działania w Internecie. Podczas serfowania w Sieci powinien pamiętać o szanowaniu innych jej użytkowników i respektowaniu ich praw.

Wszelkie informacje o przebiegu Dnia Bezpiecznego Internetu 2013 publikowane są w serwisie www.dbi.pl  oraz www.dzieckowsieci.pl . Dzieci znajdą też informacje o DBI w serwisie www.sieciaki.pl .

XXI Kaliski Konkurs Informatyczny

Drukuj
Opublikowano: 24 stycznia 2013
Wpisany przez: Dorota Wieczorek

IV Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu zaprasza uczniów szkół‚ podstawowych, gimnazjalnych i liceów do wzięcia udziału w XXI Kaliskim Konkursie Informatycznym. Konkurs polega na napisaniu programu komputerowego, którego ocena będzie przebiegała‡ dwuetapowo. Szczegóły znajdą… Państwo w załączonym regulaminie oraz na stronie www.4lo.kalisz.pl .

XII edycja projektu Diversity

Drukuj
Opublikowano: 24 stycznia 2013
Wpisany przez: Dorota Wieczorek

Celem konkursu  Diversity jest promocja wiedzy informatycznej wśród młodzieży szkół średnich, a w szczególności wśród dziewcząt. Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się grupy uczniów Liceów Ogólnokształcących, Liceów Profilowanych oraz Techników z całej Polski, Zespół musi być mieszany (dziewczęta i chłopcy), złożony z 3 do 4 osób, w tym, co najmniej 50% dziewcząt. Zgłoszenia udziału w konkursie  do 31 stycznia 2013 roku. Obowiązuje data stempla pocztowego.

Więcej informacji na stronie www.diversity.pl

„Moje pr@wa i oboWWWiązki”

Drukuj
Opublikowano: 14 grudnia 2012
Wpisany przez: Dorota Wieczorek

5 lutego 2013 r. po raz dziewiąty w Polsce obchodzony będzie Dzień Bezpiecznego Internetu. Z tej okazji Polskie Centrum Programu Safer Internet zaprasza młodzież oraz nauczycieli do udziału w konkursie „Moje pr@wa i oboWWWiązki”, nawiązującym do tematu przewodniego DBI 2013.

Czytaj więcej...

I Runda Konkursowa oraz i etap zawodów drużynowych Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów

Drukuj
Opublikowano: 12 grudnia 2012
Wpisany przez: Dorota Wieczorek

Szanowni Państwo
W załączeniu przesyłam informację o VII Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów. Informacja dotyczy I rundy konkursowej I etapu zawodów drużynowych olimpiady.

1. Informacja o I rundzie

2. Logo Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014