Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Kwalifikacje nauczycieli do nauczania własnej historii i kultury mniejszości narodowych i etnicznych.

Drukuj
Opublikowano: 28 maja 2013
Wpisany przez: Sylwia Sinkowska

Nauczanie własnej historii i kultury mniejszości powinno wspierać i poszerzać przekaz tożsamościowy, z którym uczniowie spotykają się na zajęciach z języka mniejszości narodowej i etnicznej. Z tego względu możliwe jest prowadzenie zajęć z tego przedmiotu przez nauczyciela germanistę jak i nauczyciela historii pod warunkiem spełniania przez nich wymagań określonych przepisami  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 50, poz. 400, z późn. zm.).

Powyższe stanowisko uzgodniono z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014