Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Kampania społeczna pt. „Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina”.

Drukuj
Opublikowano: 24 października 2016
Wpisany przez: Joanna Wnuk

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez Rzecznika Praw Pacjenta w ramach kolejnej edycji kampanii społecznej pt.: „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina”.

Czytaj więcej...

Goście z Moskwy

Drukuj
Opublikowano: 20 października 2016
Wpisany przez: Sylwia Sinkowska

20161017 140431Wramach kontaktów partnerskich PG nr 4 w Opolu podejmowało uczniów i nauczycieli ze szkoły nr 554 w Moskwie. Jest to szkola szczególna, ponieważ uczy się w nej języka polskiego i czeskiego. 

 

Czytaj więcej...

Konkurs pt. „Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz” – etap wojewódzki rozstrzygnięty!

Drukuj
Opublikowano: 17 października 2016
Wpisany przez: Karolina Noga

W dniu 05.10.2016 r. w Kuratorium Oświaty w Opolu odbył się etap wojewódzki konkursu pt. „Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz”. Organizatorem konkursu, adresowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych jest Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz kuratoriami oświaty w ramach Rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Czytaj więcej...

Wojewódzka uroczystość Dnia Edukacji Narodowej 2016

Drukuj
Opublikowano: 13 października 2016
Wpisany przez: Teodozja Świderska

dzien n 2016 03W Teatrze im. J. Kochanowskiego w Opolu, odbyła się z dwudniowym wyprzedzeniem wojewódzka uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej. Uczestniczyli w niej m.in.: Wojewoda Opolski, Opolski Kurator Oświaty oraz Wicekurator, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego WO, parlamentarzyści naszego województwa, przedstawiciele instytucji i środowisk oświatowych, kościelnych, związków zawodowych, dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy oświaty.

Czytaj więcej...

Życzenia Opolskiego Kuratora Oświaty na Dzień Edukacji Narodowej

Drukuj
Opublikowano: 12 października 2016
Wpisany przez: Teodozja Świderska

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty

Szanowni Państwo,

 

DENRokrocznie Dzień Edukacji staje się okazją do przypomnienia wyjątkowo doniosłej roli, jaką pełnią, w życiu każdego młodego człowieka - nauczyciele, wychowawcy. To oni pomagają poznawać świat, rozbudzają ciekawość, inspirują
i motywują do podejmowania nowych wyzwań.
Są współtwórcami i patronami wielu osiągnięć i sukcesów swoich podopiecznych.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dyrektorom, Nauczycielom
i wszystkim Pracownikom Oświaty naszego województwa życzę powodzenia
w realizowaniu misji, jaką jest Państwa profesja. Dziękując za codzienny trud, cierpliwość i troskę o właściwy rozwój młodych ludzi, pragnę życzyć Państwu satysfakcji, urzeczywistnienia marzeń, zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Michał Siek

   Opolski Kurator Oświaty

 

Termin składania wniosków w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - 0,4%

Drukuj
Opublikowano: 07 października 2016
Wpisany przez: Robert Socha

Opolski Kurator Oświaty informuje o środkach w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - 0,4%.
Termin składania wniosków - 14.10.2016 r.

Stosowne pismo w załączeniu.

Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

Przedłużenie rejestracji do XV edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej.

Drukuj
Opublikowano: 07 października 2016
Wpisany przez: Joanna Wnuk

Informujemy, że do 7 października 2016 r. przedłużono rejestrację uczestników.

77 rocznica powołania Polskiego Państwa Podziemnego

Drukuj
Opublikowano: 27 września 2016
Wpisany przez: Romuald Florczak

Przedstawiciel Opolskiego Kuratora Oświaty złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem Armii Krajowej, pod którym odbyły się uroczystości upamiętniające 77 rocznicę powołania Polskiego Państwa Podziemnego.

Impreza odbyła się pod patronatami honorowymi: Wojewody Opolskiego, Adriana Czubaka, Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły i Prezydenta Miasta Opola, Arkadiusza Wiśniewskiego, a jej organizatorem był Zarząd Okręgu Opolskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Opolu.

Weryfikacja naliczonej dotacji na stypendia i zasiłki szkolne od września do grudnia 2016 r.

Drukuj
Opublikowano: 12 września 2016
Wpisany przez: Dorota Stasiowska

Szanowni Państwo

Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie

województwa opolskiego

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 08 września 2016 r. znak DWKI-SPR.419.52.2016.CZ. dotyczącym wstępnego podziału środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od września do grudnia 2016 r. dla województwa opolskiego proszę o dokonanie weryfikacji naliczonej dotacji do realnego zapotrzebowania gminy na stypendia i zasiłki szkolne od września do grudnia 2016 r. 

Czytaj więcej...

Życzenia Opolskiego Kuratora Oświaty na nowy rok szkolny

Drukuj
Opublikowano: 05 września 2016
Wpisany przez: Teodozja Świderska

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele
Rodzice i Uczniowie
Pracownicy Oświaty
Przedstawiciele Organów Prowadzących

Po wakacyjnej przerwie inaugurujemy nowy rok szkolny 2016/2017. W tym szczególnym dniu myślami i sercem jestem ze wszystkimi uczniami, szczególnie zaś z tymi, którzy dopiero zaczynają swoją szkolną przygodę. Wierzę, że pierwszoklasiści wszystkich typów szkół spotkają się z życzliwością i wszechstronną pomocą nauczycieli, wychowawców, a także całej społeczności szkolnej. Życzę wszystkim Uczniom radości z odkrywania świata wiedzy, realizowania własnych zainteresowań, pasji oraz satysfakcji z postępów i osiągnięć.

Dyrektorom, Nauczycielom, Wychowawcom i Rodzicom życzę, by także ten rok szkolny pozwolił Państwu dbać o prawidłowy i wszechstronny rozwój podopiecznych. Słowa uznania i podziękowania kieruję też do wszystkich pracowników oświaty, dzięki którym możliwe jest sprawne funkcjonowanie szkół i przedszkoli.

Uczniom, Rodzicom, Pedagogom i wszystkim osobom w jakikolwiek sposób związanym z edukacją życzę urzeczywistnienia marzeń o dobrej polskiej szkole oraz wszelkiej pomyślności w realizacji zakładanych celów.

                                                                                                          Michał Siek

Opolski Kurator Oświaty

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014