Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Międzynarodowe egzaminy z języka niemieckiego.

Drukuj
Opublikowano: 07 października 2016
Wpisany przez: Sylwia Sinkowska

Stała Konferencja Ministrów Edukacji i Kultury Republiki Federalnej Niemiec ustaliła terminy międzynarodowych egzaminów z języka niemieckiego DSD I i DSD II w roku szkolnym 2016/2017. Kierownictwa zainteresowanych szkół prosimy o uwzględnienie terminów podanych w załączniku do tej informacji w planach pracy. Prośbę taką skierowała do nas Pani Doroteha Burdzik Koordynatorka Programu Rządowego Niemiec.

Załącznik: Oryginał pisma

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014