Międzynarodowe egzaminy z języka niemieckiego.

Drukuj
Opublikowano: 07 października 2016
Wpisany przez: Andrzej Popiołek

Stała Konferencja Ministrów Edukacji i Kultury Republiki Federalnej Niemiec ustaliła terminy międzynarodowych egzaminów z języka niemieckiego DSD I i DSD II w roku szkolnym 2016/2017. Kierownictwa zainteresowanych szkół prosimy o uwzględnienie terminów podanych w załączniku do tej informacji w planach pracy. Prośbę taką skierowała do nas Pani Doroteha Burdzik Koordynatorka Programu Rządowego Niemiec.

Załącznik: Oryginał pisma